WWW eli World Wide Web on vuonna 1990 CERNissä työskennelleen Tim Berners-Leen nimitys ehdotukselleen Internet-pohjaisesta hypertekstijärjestelmästä, joka yhdistäisi Internetin hajallaan olevat monin eri tavoin ja protokollin tavoitettavat informaatioresurssit yhden helppokäyttöisen käyttöliittymän taakse.

Kaiken yhteen Webiksi eli suomeksi seitiksi kutovana menetelmänä WWW:ssä on Ted Nelsonin jo vuonna 1965 keksimä hyperteksti, jossa mihin tahansa sanaan voidaan liittää linkki, joka viittaa johonkin toiseen tietoon. Hypertekstin esittämistä varten Tim Berners-Lee kehitti kuvauskielen nimeltään yksinkertaisesti Hypertext Markup Language eli lyhyesti HTML, joka pohjautui laajaan julkaisualan käyttämään rakenteelliseen kuvailukieleen SGML. HTML:n perusajatuksena on kuvata dokumentin rakennetta esimerkiksi kertomalla mikä osa tekstistä on otsikkoa, korostusta tai lainausta ja jättää niiden lopullinen esitysasu käyttäjän ohjelmasta ja näyttölaitteesta riippuvaksi. Tämän takia samaa HTML-dokumenttia voi näkövammainen kuunnella puhesyntetisaattorilla varustetulla päätteellä ja graafisen käyttöliittymän käyttäjä katsella hänen näytölleen sopivaksi suhteutettuna tekstinä.

Jotta HTML:stä syntyy maailmanlaajuista hypertekstiseittiä tarvitaan tietysti yksikäsitteinen tapa määritellä linkkejä toisiin dokumentteihin tai muihinkin Internetin resursseihin. Tämä varten on olemassa Universal Resource Locator eli URL. URL:n ensimmäinen osa määrittelee käytettävän tiedonsiirtomenettelyn eli protokollan kuten:

URL:n toinen osa kertoo yleistäen sen tietokoneen osoitteen, jossa haluttu palvelu on ja siinä voi olla tarkenteita kuten käyttäjätunnus tai porttinumero. Sen perusteella selaimet pystyvät selvittämään minne niiden pitää avata TCP/IP yhteys. Esimerkkejä

ftp://ftp.funet.fi/
Avaa yhteyden FTP.FUNET.FI koneessa olevaan FTP-palveluun.
telnet://hyk2.helsinki.fi/
Avaa pääteyhteyden Suomen kansallisbibliografiatietokantaan FENNICAaan
mailto://testaaja@nic.funet.fi/
Käynnistää sähköpostin lähetystoiminnon osoitteeseen testaaja@nic.funet.fi
http://www.csc.fi/
Muodostaa yhteyden CSC:n kotisivulle

Ja lopulta URL:n loppuosa sisältää kyseisen palvelimen sisäisen viitteen, joka voi olla tiedostopolku tai vaikka tietokantahaun parametrit. Esimerkiksi http://www.csc.fi/suomi/funet/funet-esittely.html avaa www.csc.fi koneessa /suomi/funet/ hakemistossa olevan olevan funet-esittely.html tiedoston

Ja NWI.FUNET.FI hakukoneelle syötetty hakusana FUNET muutetaan seuraavanlaiseksi tietokannan parameterit sisältäväksi URL:ksi automaattisesti:
http://nwi.funet.fi/cgi-bin/egwcgi/egwirtcl/nwisearch.tcl/lang=fi?entry=URL&host=nwi2.funet.fi%3A2100%2FDefault&format=normal
Siinä loppuosa kohdasta lang=fi alkaen on siis ohjelmalle nwisearch.tcl annetteavia parametrejä haun suorittamiseksi. Monet suuret WWW-sivustot rakennetaan myös nykyään tietokannan avulla yksilöidysti kullekin käyttäjälle.

Tulevaisuudessa verkkoresusseille pyritään jakamaan painettujen julkaisujen ISBN numeroa vastaavia URI-tunnisteita, joilla resurssi löytyisi vaikka se olisikin muuttanut palvelintaan tai kopioitu eri puolille verkkoa.