Magi
Esittely
Uutisia
Arkisto
  Luonnonuskonnot
  Ateismi
Panteismi
  Johdanto
  Uskontunnustus
  Eri muodot
  ... ja uuspakanuus
  ... ja ateismi
  Meditaatio
  Muuta...
Uusnoituus
  Johdanto
    * Historia
    * Seremonia
    * Etiikka
    * Suhde uskontoon
    * Maailmankuva
  Lyhyitä vastauksia
  Uusnoituus-tutkielma
  Wicca ja New Age
Uuspakanuus
  Johdanto
  Juhlapyhät
    * Marrasyö
    * Joulu
    * Kevätjuhla
    * Vappu
  Maailmankuva
  Luontosuhde
  Aasainusko
  Jumalataruskonto
Muuta
  Taivasmyyttejä
Kirjallisuus
  Uusnoituus
  Uskonnonfilosofia
Postituslistat
Tapahtumia
Linkit

© Marko Grönroos, 2000

Postituslistat ja niille liittyminen

Lehto-keskustelu -postituslistalla oli huhtikuussa 2000 aikkiaan noin 160 jäsentä. Listaa aktiivisesti lukevien määrää ei tunneta.

Postituslistalle liitytään lähettämällä viesti, jonka sisältönä on

   SUBSCRIBE lehto-keskustelu
osoitteeseen majordomo@utu.fi. Viestille ei tarvita otsikkoa. Sama menettely toimii lehto-tiedotus -listalle. Jos haluat lopettaa postituslistan tilauksen, lähetä viesti
   UNSUBSCRIBE lehto-keskustelu
samaan osoitteeseen. Huomaa, että Majordomo (postituslistapalvelija) tunnistaa sinut sähköpostiosoitteesi perusteella, eli sinun on tehtävä peruutus samasta osoitteesta. Muista Majordomon toiminnoista saat ohjeita lähettämällä sille viestin "HELP".

Huomautus

Vaikka nämä postituslistat on alunperin perustettu Lehto ry:hyn kytkettynä, ja listoilla on Lehdon jäseniä, ei niiden sisältöä ole missään vaiheessa sidottu Lehtoon, eikä niillä tai niiden ylläpidolla ole siten mitään suoranaista tekemistä Lehto ry:n kanssa. Nimi on siis vain historiallinen jäänne, jota teknisistä syistä johtuen ei ole muutettu.

---

Lehto-keskustelu -postituslistan säännöt

[Lainattu lähes täysin pantheism-l -postituslistan säännöistä]

Tervetuloa lehto-keskusteluun !!!

Tämä postituslista on tarkoitettu ajatusten ja kokemusten vaihtoon luonnonuskonnoista, -filosofiasta ja uuspakanauskonnoista, ja näiden uskontojen jäsenten yhteiseksi tueksi. Sen on tarkoitus olla ystävällinen ja tukeva postituslista, aito yhteisö, ja paikka jossa voimme kehittää ajatuksiamme ystävällisellä keskustelulla ja väittelyllä. Se ei ole kuten usenet-uutisryhmä, jossa voi loukata ja hyökätä ihmisiä vastaan henkilökohtaisesti.

VARMISTU ETTÄ TÄMÄ PAIKKA SOPII SINULLE

Koska ihmiset toisinaan liittyvät tälle postituslistalle virheellisen käsityksen perusteella, kannattaa lukea luonnonuskontojen esittely. Se on tiivistelmä niistä perusasioista, joihin useimmat (mutta eivät kaikki) tämän ryhmän jäsenistä uskovat. Sinun ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä, mutta tiedät ainakin mitä useimmiten odottaa ryhmältä.

Toivomme että koet yhteisön mieluisaksi.

KÄYTÄNNÖN OHJEITA

Seuraavassa on tietoja siitä, kuinka postituslista toimii. Käytämme Turun Yliopiston tarjoamaa Majordomo-palvelua. Liittyessäsi postituslistalle sait majordomolta viestin, jossa selostetaan sen keskeiset toimintaperiaatteet. Majordomolle lähetetään viestiä osoitteeseen majordomo@utu.fi. Jos haluat pois postituslistalta, lähetä tuohon osoitteeseen viesti, jossa on vain rivi

  UNSUBSCRIBE lehto-keskustelu

Kyseisen viestin otsikko saa olla mielivaltainen tai tyhjä. Jos haluat lisätietoja Majordomon komennoista, lähetä viesti, jonka sisältönä on rivi

  HELP

Postituslistan jäsenluettelo ei ole julkisesti saatavilla. Viestejä ei arkistoida keskitetysti, vaikkakin postituslistan jäsenet saattavat tietysti niin tehdä.

Muista postituslistaan liittyvistä asioista voi kysellä osoitteesta lehto-keskustelu-owner@utu.fi eli magi@iki.fi

VINKKEJÄ

Liityttyäsi postituslistalle, tai ainakin lähettäessäsi ensimmäisen viestin, voit kertoa jotain itsestäsi. Meistä on aina kiva kuulla ihmisten taustoista ja kiinnostuksen kohteista; kuka olet ja mistä, mikä on elämäntilanteesti, miksi olet kiinnostunut jostain tietystä aihepiirin uskonnosta tai filosofiasta, jne.

Muista, että voit kirjoittaa jotakuinkin mistä hyvänsä enemmän tai vähemmän aihepiirille oleellisesta asiasta. Postituslista on tarkoitettu keskustelulle ja ajatusten ja kokemusten vaihdolle, ja toisinaan se kokemuspuoli jää hieman unohdetuksi.

Jos keskustelu käy liian korkeaotsaiseksi, voit vetää muut takaisin maan pinnalle vaikkapa kertomuksella kävelystä luonnossa tai muusta kokemuksestasi.

Jos vastaat jonkun viestiin, on hyvä vaihtaa viestin otsikko sellaiseksi, mitä vastauksesi koskee, jollei se ole jotakuinkin sama aihe kuin viestin lähettäjällä oli.

Jäsenten välillä on paljon kahdenkeskistä viestien vaihtoa, mikä on asiallinen tapa lähettää yksinkertaisia kommentteja tai vastata sellaisiin viesteihin, jotka eivät ole aivan postituslistan aiheen mukaisia. Viestejä, kuten "olen samaa mieltä", ei välttämättä kannata lähettää kaikille.

POSTITUSLISTAN SÄÄNNÖT

Olemme kehittäneet joukon sääntöjä miellyttävän toiminnan takaamiseksi. Ne perustuvat kokemuksiin ongelmista, joita on ilmeentynyt ja jotka ovat aiheuttaneet ongelmia. Niiden tarkoituksena on pitää ilmapiiri ystävällisenä ja positiivisena.

 1. Henkilökohtaisia hyökkäyksiä yksilöitä kohtaan ei saa esittää, olivat kohteet joko suoraan nimettyjä tai pääteltävissä. Ajatuksia voi kritisoida ja olla eri mieltä, mutta henkilöitä tulisi aina kohdella kunnioituksella. Pyri välttämään henkilöön kohdistuvaa loukkaavaa tai halventavaa kielenkäyttöä toisten jäsenten ajatuksia kritisoitaessa. Iva on epäasiallista ja epäsuotavaa.

 2. Henkilökohtaisenkin postin toisille jäsenille tulisi olla kohteliasta. Henkilökohtaisessakaan postissa ei hyväksytä törkeän herjaavaa kielenkäyttöä, eikä uhkauksia tai häirintää.

 3. Henkilökohtaista sähköpostia ei saa lähettää postituslistalle ilman kirjoittajan hyväksyntää.

 4. Jäsenillä on oikeus lähettää yksityisiä viestejä, joiden he uskovat olevan törkeästi herjaavia tai häiritseviä, postituslistan ylläpitäjille tarkasteltavaksi.

 5. Postituslistalle lähetettyjä viestejä ei saa julkaista muualla ilman kirjoittajan lupaa. (Tämä on jo tekijänoikeuslakienkin säätämä asia.)

 6. Postituslistan jäsenten osoitteita ei saa kerätä kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin.
  • Postituslistalle ei saa lähettää ketjukirjeitä
  • Postituslistalle ei saa lähettää "elektronisia postikortteja"

MUITA SÄÄNNÖKSIÄ

 • Maksimissaan 3 viestiä päivässä (kts. perustelu alla). Tämä on paljon verrattuna eräisiin muihin vilkkaisiin postilistoihin. Tätä ei valitettavasti pysty kontrolloimaan teknisin järjestelyin, joten huolehtikaa itse ettette lähetä enempää.

  Postituslistan ylläpitäjä(t) voi(vat) lähettää tämän lisäksi ylläpidollisia viestejä.

 • Älä lähetä viestejä HTML-muodossa, sillä ne aiheuttavat sotkua ja ovat hankalia lukea joillain postiohjelmilla. Jos postiohjelmasi mahdollistaa html-muodon, saat kytkettyä sen pois ohjelman asetuksista.

 • Älä lähetä tiedostoliitteitä. Erityisesti ei kuvia, MS Word -dokumentteja, tai muita pitkiä tiedostoja.

 • Älä lähetä henkilökohtaista postia postituslistalle (tai postituslistalle tarkoitettua postia henkilökohtaisesti). Eli älä paina suoraan "Vastaa"- tai "Reply"-nappia, jos haluat lähettää henkilökohtaista postia, vaan huomaa muuttaa osoite. Postituslistan osoite on lehto-keskustelu@utu.fi.

 • Kirjoita lyhyesti. Yritä ilmaista asiasi lyhyesti ja vastusta kiusausta jutella kaikesta auringon alla. Lyhympiä kirjeitä myös luetaan huomattavasti todennäköisemmin kuin pitkiä.

 • Älä lainaa edellistä viestiä kokonaan vastatessasi. Lainaa edellisen lähettäjän nimi, sekä tekstiä mielellään alle viiden rivin pätkissä, joihin vastaat.

 • Älä lähetä teknisiä kyselyitä koko ryhmälle. Tämä koskee mm. pyyntöjä poistua listalta. Lähetä kyselysi osoitteeseen lehto-keskustelu-owner@utu.fi tai magi@iki.fi.

VIESTIMÄÄRÄ

Yllä mainittiin kolmen viestin maksimimäärästä päivässä per henkilö. Listalla oli 18.10.1999 n. 135 jäsentä. Viestimäärä on tärkeä ongelma - liian paljon viestejä voi ajaa pois sellaiset ihmiset, jotka muuten haluaisivat pysyä postituslistalla. Samalla kaikilla jäsenillä tulee olla reilu mahdollisuus lähettää viestejä. Viestimäärä ei sinällään ole ongelma, jos listalta kokonaisuudessaan tulee alle kymmenen viestiä päivässä.

AIHEPIIRI

Postituslistan aihepiiri on luonnonuskonnot, -filosofia ja uuspakanauskonnot. Niihin kuuluvat muunmuassa (uus-)shamanismi, (uus-)noituus, wicca, (uus-)druidismi, aasainusko, panteismi ja gaiahenkisyys. Myös vastaavat uskonnot ja filosofiat, kuten esimerkiksi (zen-)buddhalaisuus voidaan lukea aihepiiriin.

 1. Lähetä listalle vain viestejä, joiden uskot kiinnostavan ryhmää - tämä ei tarkoita vain filosofisia asioita, vaan myös henkilökohtaisia kokemuksia ja tunteita luonnonuskontoja kohtaan, runoja, lauluja, LOITSUJA, uutisia, jne.jne. Älä tunne itseäsi liian rajoittuneeksi tämän suhteen, mutta älä kuitenkaan puhu tyhjiä. "Helppo sääntö" ;-)

 2. Ei kuitenkaan aihepiirin ulkopuolella olevaa jutustelua (vaikkakin olemme sallivia tämän tulkitsemisessa, muutoin se olisi liian rajoittavaa).

 3. Jos havaitset yhden käynnissä olevan voimakkaan keskustelun, yritä välttää toisen kiivaan keskustelun aloittamista: usean keskustelun seuraaminen on sekavaa kaikille ja estää meitä tarkastelemasta asioita tarkasti. Odota siis, että kiivas keskustelu päättyy, ennen kuin puutut omaan suosikkiaiheeseesi.

Erityismaininta satanismista: Emme (joka tarkoittaa listan ylläpitoa) määrittele nk. satanismia nk. luonnonuskonnoksi tai välttämättä edes nk. uuspakanauskonnoksi, vaikka sillä olisikin joitan (harvoja) yhteisiä tekijöitä näiden kanssa. Tämä määritelmä noudattaa yleistä luonnonuskonnoissa ja uuspakauskonnoissa noudatettavaa linjaa.

MUTTA HUOM! Aihepiiriin kuuluu kuitenkin myös aihepiiriin kuuluvien uskontojen ja muiden uskontojen väliset suhteet, joista toki voi keskustella. Tämä koskee myös satanismia. Aihepiirin ulkopuolisten uskontojen edustusta rajoitetaan tarpeen mukaan harkinnanvaraisesti, jos se ryhmän jäsenten tai ylläpidon osalta koetaan häiritseväksi. Tällä keskusteluryhmällä on linjaus ja kohderyhmä, emmekä halua meitä vastustavien tahojen käyttävän hyväkseen hyväntahtoisuuttamme antaa heille puheoikeus, ja siten haittaavan toimintaamme.

SÄÄNTÖJEN VALVONTA

Listalla on tällä hetkellä yksi ylläpitäjä: Yleisesti ottaen ensimmäinen rikkomus johtaa epämuodolliseen varoitukseen. Toistuvat rikkomukset voivat johtaa väliaikaiseen listalta poistamiseen. Listalta poistaminen voi aiheutua heti ensimmäiselläkin kerralla, jos kyse on nk. spammistä, tahallisista henkilökohtaisista loukkauksista, tai muusta karkeasta väärinkäytöksestä. Toistuvista rikkomuksista seuraa pysyvä erottaminen. Anteeksipyyntö voi usein auttaa, kunhan rikkomusta ei toisteta.

Kannattaa huomioida, että joidenkin sääntöjen osalta ei ole kyse vain postituslistan säännöistä, vaan erittäin törkeissä rikkomuksissa myös Suomen laista (kirjesalaisuus, ahdistelu, televiestinnän häirintä, jne). Lait koskevat kaikkea viestintää, myös sähköistä, ja siten myös tätä ja muita postituslistoja.

Parhain terveisin,
Magi

---

lehto-tiedotus@utu.fiYleisiä tiedotuksia ajankohtaisista asioista, tms. Tämä lista on ns. valvottu (moderoitu), eli siihen lähetetyt viestit eivät automaattisesti tule kaikille vastaanottajille. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oleelliset tiedotukset, mutta eivät turhaa löpinää. Kaikki tiedotukset lähetetään myös lehto-keskustelu - listaan.

HUOMAUTUS! Tälle listalle on vuoden aikana lähetetty tasan yksi viesti, eli voimme katsoa ettei tämä lista ole käytössä.

---