Magi
Esittely
Uutisia
Arkisto
  Luonnonuskonnot
  Ateismi
Panteismi
  Johdanto
  Uskontunnustus
  Eri muodot
  ... ja uuspakanuus
  ... ja ateismi
  Meditaatio
  Muuta...
Uusnoituus
  Johdanto
    * Historia
    * Seremonia
    * Etiikka
    * Suhde uskontoon
    * Maailmankuva
  Lyhyitä vastauksia
  Uusnoituus-tutkielma
  Wicca ja New Age
Uuspakanuus
  Johdanto
  Juhlapyhät
    * Marrasyö
    * Joulu
    * Kevätjuhla
    * Vappu
  Maailmankuva
  Luontosuhde
  Aasainusko
  Jumalataruskonto
Muuta
  Taivasmyyttejä
Kirjallisuus
  Uusnoituus
  Uskonnonfilosofia
Postituslistat
Tapahtumia
Linkit

© Marko Grönroos, 2000

Uskonto ja uskonnonfilosofia

Uskonto ja uskonnonfilosofia

Michael Peterson,
William Hasker,
Bruce Reichenbach,
David Basinger
Philosophy of Religion
Kirja on erinomainen katsaus uskonnonfilosofian perusteisiin, koottuna lukuisten tunnettujen kirjoittajien artikkeleista, jotka on yhdistetty selkeän lineaarisesti rakentuvaksi kokonaisuudeksi. Sen kolmessatoista selkeästi jaoitellussa kappaleessa käydään läpi klassiset peruskysymykset, sekä joukko nykyaikaisia aiheita. Artikkelit käsittelevät perusaiheita, kuten uskonnollista kokemusta, teistisiä argumentteja, pahan ongelmaa, ihmeitä, teologisen opin filosofista analyysiä, tieteen ja uskonnon suhdetta, uskonnollista pluralismia, uskontojen etiikkaa, jne. Aiheita käsitellään usein vuorottain vastakkaisia argumentteja esittävien artikkelien avulla.

Koska kirja ei vaadi käytännössä mitään esitietoja sen käsittelemistä uskonnollisista käsitteistä, se tarjoaa aihepiiriltään erinomaisen tasapainotetun ja helppolukuisen johdannon tähän aiheeseen. Kirjan jaoittelu, monipuolisuus, lukujen ja artikkelien alussa olevat johdannot, sekä lukujen riippumattomuus toisistaan tekevät kirjasta erinomaisen opetustarkoituksiin kursseille ja itseopiskeluun.

Kirjan lukemista, ainakin tiettyjen kappaleiden osalta, voisi pitää jopa ehdottomana vaatimuksena kenelle tahansa uskonnosta kiinnostuneelle.

---