Magi
Esittely
Uutisia
Arkisto
  Luonnonuskonnot
  Ateismi
Panteismi
  Johdanto
  Uskontunnustus
  Eri muodot
  ... ja uuspakanuus
  ... ja ateismi
  Meditaatio
  Muuta...
Uusnoituus
  Johdanto
    * Historia
    * Seremonia
    * Etiikka
    * Suhde uskontoon
    * Maailmankuva
  Lyhyitä vastauksia
  Uusnoituus-tutkielma
  Wicca ja New Age
Uuspakanuus
  Johdanto
  Juhlapyhät
    * Marrasyö
    * Joulu
    * Kevätjuhla
    * Vappu
  Maailmankuva
  Luontosuhde
  Aasainusko
  Jumalataruskonto
Muuta
  Taivasmyyttejä
Kirjallisuus
  Uusnoituus
  Uskonnonfilosofia
Postituslistat
Tapahtumia
Linkit

© Marko Grönroos, 2000

Järjestäytyminen

Uusnoituuden järjestäytyminen on hyvin alkeellista, pääosin koska sellaista ei haluta.

Meillä on ryhmiä, joita voidaan kutsua vaikka noitapiireiksi, lehdoiksi tai ''coveneiksi''. Varsin monet toimivat mieluiten itsenäisesti. Niin itsenäisyydestä kuin ryhmätoiminnastakin on sekä etuja että haittoja. Useat kaihtavat vahvaa järjestäytymistä, nähtyään kuinka paljon ongemia järjestäytyneet uskonnot ovat menneisyydessä tuottaneet.

Järjestäytymisessä on kuitenkin myös hyviä puolia; luodaan kontakteja sellaisten ihmisten välille, jotka voivat käydä keskustelua näistä kaikille tärkeistä asioista. Voidaan myös helpommin järjestää ryhmätilaisuuksia niille, jotka sellaisia haluavat. Voidaan paremmin luoda ja välittää uskonnollista taidetta ja kulttuuria. Voidaan edistää tiedon levitystä uskonnosta.

Suomen lain kannalta on kaksi merkittävää tekijää:

  • Oikeus suorittaa avioliittovihkimyksiä, hautajaisia ja nimenantoja.

  • Jotkin uskonnonvapauslakien kohdat koskevat vain rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia.

Uusnoituus on ''virallinen uskonto'' ainakin Yhdysvalloissa, ja erinäisiä noituus- ja pakanajärjestöjä toimii ympäri maailmaa. Ne ovat toiminnaltaan kuitenkin lähinnä yhdistysmuotoisia.

Suomessa toimivia wiccan aihepiiriin liittyviä yhdistyksiä ovat muun muassa Lehto ry ja Shamaaniseura ry.

Wiccan virallistaminen uskonnoksi Suomessa

''Wiccan'' virallistamisesta on viime aikoina (1999) keskustelu aktiivisesti. Suurena ongelmana on, että kaikki eivät ole missään tapauksessa halukkaita virallistamaan uskontoa, varsinkaan Suomen lain raameissa; laki vaatii muun muassa ''uskontunnustuksen'' ja ''pyhän kirjan''.

Toinen merkittävä tekijä on tietysti, että miten niinkin hämärä käsite kuin ''wicca'' täyttää uskonnon vaatimukset. Se voidaan määritellä uusnoituutta kuvaavana yleiskäsitteenä, jonka kaikkia muotoja ei voi kutsua uskonnoksi. Toisaalta on ryhmä uuspakanauskontoja, joiden jäsenet kutsuvat uskontoaan wiccaksi. Wiccan uskonnollisissakin muodoissa on niin suuria eroja, että on vaikea sanoa puhutaanko edes samasta ''uskonnosta''. Ongelmana tietysti on, että yhden määritelmän tai uskonnollisen wiccan muodon virallistaminen mahdollisesti loukkaa muita määritelmiä ja muotoja.

Asiasta käytävää keskustelua voi seurata postituslistalla