Magi
Esittely
Uutisia
Arkisto
  Luonnonuskonnot
  Ateismi
Panteismi
  Johdanto
  Uskontunnustus
  Eri muodot
  ... ja uuspakanuus
  ... ja ateismi
  Meditaatio
  Muuta...
Uusnoituus
  Johdanto
    * Historia
    * Seremonia
    * Etiikka
    * Suhde uskontoon
    * Maailmankuva
  Lyhyitä vastauksia
  Uusnoituus-tutkielma
  Wicca ja New Age
Uuspakanuus
  Johdanto
  Juhlapyhät
    * Marrasyö
    * Joulu
    * Kevätjuhla
    * Vappu
  Maailmankuva
  Luontosuhde
  Aasainusko
  Jumalataruskonto
Muuta
  Taivasmyyttejä
Kirjallisuus
  Uusnoituus
  Uskonnonfilosofia
Postituslistat
Tapahtumia
Linkit

© Marko Grönroos, 2000

en

Panteistinen uskontunnustus

Mainittakoon, ettei panteismi ole suoranaisesti sama kuin luonnonuskonto, vaikkakin se on hyvin merkittävä lähestymistapa luonnonuskontoihin.
(Toim. huom.)

Taustaa uskontunnustukselle

Panteistinen uskontunnustus ei vastaa kristinuskon uskontunnustusta. Sitä ei ole tarkoitettu ulkoa opeteltavaksi tai ääneen luettavaksi kokoontumisissa (vaikkakin niin voi tehdä, osittain tai kokonaan, jos ryhmä niin haluaa), eikä jokaisen sanan tunnustaminen ole edellytys liittymiselle panteistiseen liikkeeseen.

Tiedostamme, etteivät ihmiset ole zombeja ja päinvastoin kuin monissa muissa uskonnoissa, se olisi viimeinen asia jota haluaisimme heidän olevan. Jokaisella on jonkin verran erilainen näkemys maailmasta; jos heillä ei olisi, ei olisi mitään keskusteltavaa, eivätkä ajatukset kehittyisi.

Ihmiset hakeutuvat uskonnollisiin ryhmiin kun heillä on samankaltaisia uskomuksia, joten ennen ryhmään liittymistä on hyvä ymmärtää mitä ne uskomukset tarkalleen ovat.

Uskontunnustus on ensisijaisesti tarkoitettu jäsenille muistutukseksi uskomusten keskeisistä tekijöistä, sekä oppaaksi uskomuksiimme henkilöille, jotka harkitsevat liittymistään meihin. Siten he saavat hyvän kuvan siitä, keitä me olemme.

Uskontunnustus laadittiin viidentoista ihmisen yhteistyönä Tieteellisen Panteismin sähköposti-postituslistalla (listalle liittymiseksi katso The Scientific Pantheism mailing list). Ryhmä aloitti työskentelyn syyskuussa 1997 ja sai uskontunnustuksen valmiiksi saman vuoden joulukuussa. Päätökset tehtiin demokraattisesti, 75%:n enemmistövaatimuksella.

Koska sopeutumiskyky ja avoimuus uusille todisteille ovat perusarvojemme joukossa, Uskontunnustusta päivitetään säännöllisesti vastaavan prosessin mukaan.

Olemme nyt luomassa uutta organisaatiota näiden uskomusten edistämiseksi ja paikallisten ryhmien luomiseksi. Jos mielipiteesi ovat yhtenevät uskontunnustuksen kanssa, rekisteröidy panteistisen liikkeen tukijaksi.

---

Panteistinen uskontunnustus

  1. Kunnioitamme ja ylistämme Maailmankaikkeutta iäisesti muuttuvana olemassaolon kokonaisuutena. Se on itseään luova, itseorganisoituva ja loputtoman monimuotoinen. Sen suunnaton voima ja mystisyys tekevät siitä ainoan todellisen Jumalan.

  2. Kaikki materia, energia ja elämä muodostavat yhteen kytketyn kokonaisuuden, jonka eroittamaton osa me olemme. Iloitsemme olemassaolostamme ja pyrimme pääsemään yhä syvempään osalliseksi tästä kokonaisuudesta tieteen, taiteen, juhlinnan, meditaation, rakkauden ja eettisen toiminnan kautta.

  3. Olemme eroittamaton osa Luontoa, jota meidän tulisi vaalia, kunnioittaa ja pyrkiä säilyttämään kaikessa sen kauneudessaan ja monimuotoisuudessaan. Meidän tulisi pyrkiä elämään sopusoinnussa Luonnon kanssa sekä paikallisesti, että maailmanlaajuisesti. Uskomme kaikkien elävien olentojen kohteluun myötätuntoisesti ja kunnioittaen. Uskomme kaiken elämän itseisarvoon, sekä inhimillisen, että epäinhimillisen.

  4. Uskomme vapauteen, demokratiaan, oikeuteen ja tasa-arvoon. Uskomme maailmanyhteisöön, joka perustuu rauhalle. Uskomme kurjuuden ja köyhyyden päättymiseen, sekä ihmisoikeuksien täydelliseen kunnioitukseen.

  5. Uskomme, että on olemassa vain yksi olemus, materia-energia. Tämä olemus ei ole alhainen tai huonompi kuin jokin toinen, vaan ihmeellisen loistava ja luova kaikissa muodoissaan. Ruumis, sielu ja henki eivät ole toisistaan irtonaisia, vaan erottamasti yhtenäiset.

  6. Kunnioitamme todellisuutta ja pidämme mielemme avonaisina aistiemme ja kehittyvän tieteen tarjoamille todisteille. Nämä ovat parhaat keinot tiedon löytämiseksi Maailmankaikkeudesta, ja perustamme niille esteettiset ja uskonnolliset tunteemme todellisuudesta.

  7. Näemme kuoleman paluuna rakennusaineidemme luonnolliseen olotilaan. Tekomme, ajatuksemme ja muistomme jatkavat elämää maailmassa, riippuen toimistamme elämämme aikana.

  8. Uskomme, että jokaisella yksilöllä on havaintojen ja tunteiden avulla mahdollisuus saavuttaa ymmärrys perimmäisestä todellisuudesta, joka on Maailmankaikkeus ja Luonto. Ei ole olemassa salaista viisautta, jonka vain gurut tai evankeliumit voisivat paljastaa.

  9. Kunnioitamme yleistä uskonnonvapautta. Kunnioitamme kaikkien panteistien oikeutta ilmaista ja juhlistaa uskomuksiaan, yksilöinä ja ryhmissä. Tämä voi tapahtua käyttäen sellaisia rituaaleja ja symbolisia keinoja, jotka ovat kullekin mielekkäitä, eivätkä vahingoita ketään.

7.12.1997
Bruce Blaisdell
Hilary Caws-Elwhit
Bill Garrett
Jan Garrett
Henry Gibbard
Paul Harrison
Ron Hooft
Deng Yongkang
Julie Legge
Jocelyn Markey
Tor Myrvang
Jeff Pitcher
Bernt Rostrom
Sue Williams
Adam Yonce

---
Paul Harrisonin kommentteja ja selityksiä joistain uskontunnuksen kohdista
---
Suomentanut Marko Grönroos (magi@iki.fi), 26.7.1998

Lähde: The Pantheist Credo: What Scientific Pantheists believe