Magi
Esittely
Uutisia
Arkisto
  Luonnonuskonnot
  Ateismi
Panteismi
  Johdanto
  Uskontunnustus
  Eri muodot
  ... ja uuspakanuus
  ... ja ateismi
  Meditaatio
  Muuta...
Uusnoituus
  Johdanto
    * Historia
    * Seremonia
    * Etiikka
    * Suhde uskontoon
    * Maailmankuva
  Lyhyitä vastauksia
  Uusnoituus-tutkielma
  Wicca ja New Age
Uuspakanuus
  Johdanto
  Juhlapyhät
    * Marrasyö
    * Joulu
    * Kevätjuhla
    * Vappu
  Maailmankuva
  Luontosuhde
  Aasainusko
  Jumalataruskonto
Muuta
  Taivasmyyttejä
Kirjallisuus
  Uusnoituus
  Uskonnonfilosofia
Postituslistat
Tapahtumia
Linkit

© Marko Grönroos, 2000

en

Kommentteja panteistisesta uskontunnustuksesta

Paul Harrison (harrison@dircon.co.uk)

Nämä kommentit eivät ole osa Uskontunnustusta, vaan yksi sen tiettyjen osien tulkinta. Ne käsittelevät niitä sanoja, jotka mielestäni kaipaavat lisäselvitystä. Nämä ovat minun tulkintojani kyseisistä sanoista. Muut tulkinnat ovat luonnollisesti mahdollisia.

- Paul Harrison

Miksi "tieteellinen" panteismi?

Tieteellistä panteismia ei kutsuta tieteelliseksi, koska se väittäisi olevansa tiedettä, vaan koska se noudattaa tieteellistä lähestymistapaa todellisuuteen täydentääkseen uskonnollista ja esteettistä lähestymistapaansa.

 1. Se hyväksyy tieteen tulokset, ollen samalla tietoinen, ettei tiede ole täysin vakaa, vaan että faktat ja teoriat muuttuvat.

 2. Se hyväksyy empiiriset todisteet ja perustuu todisteille, eikä uskolle epätodennäköisyyksiin tai mahdottomuuksiin.

 3. Se perustuu todellisuuden tutkimukseen, eikä ikivanhojen kirjojen paljastuksiin.

 4. Sen lähtökohtana on periaatteeltaan materialistinen paradigma, joka on myös tieteen perusta. (Katso kuitenkin alla materian määritelmä)

 5. Se kunnioittaa Occamin partaveistä olemalla lisäämättä tarpeettomien olioiden määrää. Jos kahdella teorialla on sama ennustusvoima, käytetään yksinkertaisempaa.

 6. Se pysyy periaatteiltaan paranneiltavana uusien todisteiden ja teorioiden valossa.

  Uskonnollinen panteismi ei kuitenkaan suhtaudu sokean kritiikittömästi tieteeseen:

 7. Sinun ei tarvitse olla tiedemies, tai edes tietää mitään tieteestä ollaksesi tieteellinen panteisti. Kaikki mitä tarvitset, on kunnioittava suhtautuminen luontoa ja maailmankaukkeutta kohtaan.

 8. Vaikka luotamme tieteeseen ja aisteihimme etsiessämme ymmärrystä ympäröivästä maailmastamme, kiinnitämme suurta huomiota elämän hengellisiin tekijöihin, kuten tunteisiin, sekä uskonnollisiin, mystisiin ja esteettisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin.

 9. Tieteellinen panteismi ei usko tieteen olevan tarpeellinen kaiken selittämiselle maailmankaikkeudessa. Erityisesti materia-energian olemassaolon perusmysteeri pysyy luultavasti salassa ikuisesti.

 10. Tieteellinen panteismi tuomitsee tieteellisen tiedon hankinnan epäeettisiä keinoja käyttäen, mukaanlukien julmuuden eläimiä kohtaan ja ihmiskokeiden tekemisen ilman täydellä ymmärryksellä tehtyä hyväksyntää.

 11. Tieteellinen panteismi ei ajattelematta hyväksy modernin teknologian tuotteita - erityisesti se haluaa, että kaikki ympäristöä vahingoittava teknologia korvattaisiin vaarattomalla teknologialla.

"Jumalallisuus"

"Jumalallisuus" tarkoittaa syvimmän inhimillisen uskonnollisen kunnioituksen kohdetta. Se ei tarkoita mitään yliluonnollista jumalaa, tai joka suunnitteli tai loi maailmankaikkeuden, tai joka on sen yläpuolella.

"Maailmankaikkeus" ([Universumi, Kosmos])

"Maailmankaikkeus", kirjoitettuna isolla kirjaimella, tarkoittaa kaiken olemassaolon kokonaisuutta menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Se sisältää tuntemamme maailmankaikkeuden, mutta sisältää myös sellaiset maailmankaikkeuden osat, jotka ovat toistaiseksi meiltä saavuttamattomissa, sekä kaikki mahdolliset rinnakkaiset maailmankaikkeudet, jotka mahdollisesti osoitetaan olemassaoleviksi.

"Materia"

Sanaa "materia" käytetään tässä sen filosofisessa merkityksessä. Materia määritellään kattamaan kaikki fyysiset kappaleet, voimat ja kentät, jotka on havaittu, tai saatetaan tulevaisuudessa havaita aistein tai aistien keinotekoisia jatkeita käyttäen, tai joiden olemassaolo voidaan rationaalisesti päätellä käyttämällä hyväksyttyjä tieteellisiä menetelmiä ja todisteita.

Sanan käyttö ei sano mitään materian luonteesta. Se ei rajoitu materian ja energian nykyisin tunnettuihin muotoihin. Se sisältää kaiken kvanttimekaniikan löydöistä materian luonteesta. Toisin sanoen, materia ei ole kuollutta, materia ei ole mekanistista, materia ei ole tehty pienistä, kovista, Newtonilaisista palloista. Materia on epäennustettavaa, levotonta, värähtelevää, luovaa, mystistä.

Materia-energia-käsite ilmaisee, että nämä kaksi aspektia ovat täydellisen samanmerkityksisiä. Materia voidaan nähdä jähmettyneenä energiana, tai energia vapautuneena materiana.

"Henki"

Tieteelliset panteistit eivät yleisesti usko sellaisen entiteetin olemassaoloon, joka olisi rakentunut täydellisesti erilaisesta aineksesta kuin ruumiimme, kutsuttiin sitä sitten hengeksi, sieluksi, psyykeksi, tai miksi hyvänsä.

Hyväksymme kuitenkin, että ihmisillä voi olla kokemuksia ja kiinnostuksen kohteita, joita voi kutsua hengelliseksi, ja jotka ovat keskeisiä hyvinvoinnillemme maailmassa ja syvällisemmälle yhdentymisellemme maailman kanssa. Nämä sisältävät henkisen olemisemme tunneperäiset, uskonnolliset, esteettiset ja mystiset piirteet. Tämä inhimillisen henkisen toiminnan alue on se, jota me tarkoitamme käyttäessämme sanaa henki.

Paul Harrison

---
Suomentanut Marko Grönroos (magi@iki.fi), 26.7.1998

Lähde: Commentary on the Pantheist Credo. Paul Harrison