[HOME] [INDEXES] < Life < Pisces < Actinopterygii < Scorpaeniformes < Scorpaenidae < Scorpaeninae
Sebastolobus Gill, 1881

Sebastolobus alascanus Bean, 1890

Sebastolobus altivelis Gilbert, 1896

Sebastolobus macrochir Gill, 1881
Sebastes macrochir Gėnther, 1877; (valid as)
Sebastolobus macrochir Amaoka, 1984


24.4.2004 (3)Additional information sources: