[HOME] [INDEXES] < Life < Pisces < Actinopterygii < Clupeiformes < Clupeidae
Gonialosa Regan, 1917
Indialosa Herre & Myers, 1931; (synonym)

Gonialosa manmina Whitehead, 1985
Clupanodon cortius Hamilton, 1822; (synonym)
Clupanodon manmina Hamilton, 1822; (valid as)
Indialosa manmina Herre & Myers, 1931; (valid as)

Gonialosa modesta Regan, 1917
Chatoessus modestus Day, 1870; (valid as)
Chato«ssus modestus Day, 1870; (misspelling)
Gonialosa modesta Whitehead, 1985

Gonialosa whiteheadi Wongratana, 1983


24.4.2004 (3)Additional information sources: