Edellinen luku, Ps

PSALMIT 149

1. Halleluja! Veisatkaa Herralle uusi virsi: ylistysvirsi hänelle
hurskasten seurakunnassa.
2. Iloitkoon Israel tekijästänsä, Siionin lapset riemuitkoot kuninkaastaan.
3. Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä, soittakoot hänelle kiitosta vaskirummuilla ja kanteleilla.
4. Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella.
5. Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen kunniaansa, riemuitkoot he vuoteissansa.
6. Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka,
7. että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia,
8. panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä
9. ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia. Halleluja!

Seuraava luku, Ps