İncil

Pavlus'un Timoteyus'a ikinci mektubu

2. TİMOTEYUS'A GİRİŞ

1. Bölüm
Müjde'ye bağlılık çağrısı

2. Bölüm
Sıkıntıya göğüs ger
Alnı ak bir işçi

3. Bölüm
Son günler
Timoteyus'a son öğütler

4. Bölüm
Özel istekler ve selamlar


Pavlus'un Titus'a mektubu, İncil