İncil

Pavlus'un Selaniklilere ikinci mektubu

2. SELANİKLİLERE GİRİŞ

1. Bölüm
Gelecek yargı

2. Bölüm
Yasa tanımaz adam
Dayanın!

3. Bölüm
Bizim için dua edin
Kendi emeğinizle geçinin
Son selamlar


Pavlus'un Timoteyus'a birinci mektubu, İncil