edellinen luku, Psalmien kirja


Psalmi 7

Rukous vihollisen ahdistaessa

1
Daavidin valituspsalmi, jonka hän lauloi Herralle benjaminilaisen Kusin puheiden tähden.
2 Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan.
Pelasta minut vainoojiltani, auta minua.
3 Muuten vihamies käy kurkkuuni kuin leijona: se sieppaa saaliinsa ja vie pois, eikä kukaan voi auttaa.

4 Herra, minun Jumalani, jos olen syyllinen,
jos pahat teot tahraavat käsiäni,
5 jos olen pettänyt lähimmäiseni luottamuksen,
jos olen riistänyt jotakin
siltä, joka nyt suotta minua syyttää,
6 niin ajakoon vihollinen minua takaa, ottakoon minut kiinni, tallatkoon minut maahan ja polkekoon kunniani lokaan! (sela)

7 Herra, tule vihasi voimassa
minun vihollisteni raivoa vastaan.
Riennä avukseni, Herra,
sinä, jonka käsissä on oikeus!
8 Kutsu eteesi kaikki kansat,
asetu istuimellesi korkeuteen!
9 Herra, sinä kansojen tuomari,
anna oikeuden tapahtua minulle,
minä olen syytön.
10 Tee loppu jumalattomien pahuudesta, mutta viatonta vahvista, sinä vanhurskas Jumala, sinä joka tutkit sydämen ja ajatukset.

11 Minun kilpeni on Jumala,
hän on vilpittömien auttaja.
12 Jumala on vanhurskas tuomari, hän langettaa tuomioita joka päivä.

13 Vihollinen teroittaa taas miekkansa,
jännittää jousensa ja tähtää.
14 Hän tekee aseensa tappaviksi,
nuolensa polttaviksi.
15 Hän hautoo pahoja aikeita,
kantaa sisimmässään tuhoa,
synnyttää valhetta.
16 Hän kaivaa kuopan, kaivaa sen syväksi,
mutta putoaa itse omaan kuoppaansa.
17 Hänen pahuutensa kääntyy häntä itseään vastaan, hänen väärät tekonsa kasautuvat hänen oman päänsä päälle.

18 Minä kiitän Herraa hänen oikeista tuomioistaan, ylistän Herran, Korkeimman, nimeä!


seuraava luku
7:5
Ps. 35:7, 69:5, 119:78; Joh. 15:25
7:8
Matt. 25:31,32
7:9
Matt. 25:31,32
7:10
Jer. 11:20, 17:10, 20:12; Ilm. 2:23
7:11
1. Moos. 15:1
7:16
Ps. 9:16,17, 57:7; Sananl. 26:27; Saarn. 10:8
7:17
Ps. 9:16,17, 57:7; Sananl. 26:27; Saarn. 10:8