edellinen luku, Psalmien kirja


Psalmi 67

Kaikki kansat ylistäkööt Jumalaa

1
Laulunjohtajalle. Kielisoittimilla. Psalmi, laulu.
2 Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon
meitä,
hän kirkastakoon meille kasvonsa. (sela)
3 Silloin koko maa oppii tuntemaan sinun tiesi,
Jumala,
ja kaikki kansat saavat tietää, että sinä autat.
4 Ylistäkööt kansat sinua, Jumala,
ylistäkööt sinua kaikki kansat.
5 Kansat iloitkoot ja riemuitkoot,
sillä sinä jaat niille oikeutta,
sinä johdatat kansakuntia maan päällä. (sela)
6 Ylistäkööt kansat sinua, Jumala,
ylistäkööt sinua kaikki kansat.
7 Maa on antanut satonsa.
Jumala, meidän Jumalamme, siunatkoon meitä yhä.
8 Siunatkoon Jumala meitä, ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret.


seuraava luku
67:2
4. Moos. 6:24,25
67:7
3. Moos. 26:4