edellinen luku, Psalmien kirja


Psalmi 12

Herran sana on sorretun turva

1
Laulunjohtajalle. Säestetään kahdeksankielisillä soittimilla. Daavidin psalmi.
2 Auta, Herra!
Sinun palvelijasi ovat käyneet vähiin.
Ei ole enää luottamusta ihmisten kesken.
3 Toinen toistaan he pettävät valhein,
heidän kielensä on liukas,
sydän vilppiä täynnä.
4 Mykistä, Herra, kavalat kielet,
vaienna ne, jotka kerskuvat:
5 "Kielemme tekee meidät vahvoiksi, meillä on sana hallussamme, kukaan ei voi meille mitään!"

6 "Kun heikkoja sorretaan ja köyhät vaikeroivat, minä astun esiin", sanoo Herra. "Minä tuon avun ja pelastan heidät", lupaa Herra.

7 Herran sanat ovat todet ja puhtaat,
kirkkaat kuin seitsemästi puhdistettu hopea,
joka hohtavana juoksee sulattimesta.
8 Sinä, Herra, suojelet meitä,
sinä varjelet meitä joka hetki
tämän pahan ajan keskellä.
9 Joka puolella jumalattomat rehentelevät, ja turmelus saa vallan.


seuraava luku
12:2
Jes. 57:1; Miika 7:2
12:7
2. Sam. 22:31