edellinen luku, Jesajan kirja


Oikeuden ja vanhurskauden valtakunta

1 Tulee aika, jolloin kuningas hallitsee
vanhurskaasti
ja ruhtinaat hoitavat tehtävänsä oikeuden mukaan.
2 Silloin jokainen heistä on kuin turvapaikka
myrskyn tullen,
kuin suoja rankkasateen puhjetessa,
kuin virvoittava vesi aavikolla,
kuin kallionjärkäleen varjo helteen uuvuttamassa
maassa.
3 Silloin näkevien silmät eivät ole ummessa
ja kuulevien korvat ovat avoinna kuulemaan.
4 Neuvottomien sydän saavuttaa tiedon,
sammaltavien kieli oppii puhumaan selkeästi.
5 Enää ei houkkaa sanota kunnian mieheksi
eikä lurjusta jalomieliseksi.
6 Sillä houkka puhuu houkan puheita,
hänen sydämensä hautoo pahaa.
Siksi hänen tekonsa ovat jumalattomia,
hänen puheensa Herrasta ovat mieltä vailla.
Se mies jättää nälkäisen nääntymään,
janoisen hän jättää juomaa vaille.
7 Lurjuksella on katalat keinonsa,
hän punoo juonia,
valehtelee ja hyötyy köyhän kustannuksella,
riistää puheillaan varattomilta oikeuden.
8 Mutta jalon miehen mielessä ovat jalot teot, hän pysyy lujasti hyvän puolella.

Naisten ilo vaihtuu murheeksi

9 Nouskaa, te huolettomat naiset,
kuunnelkaa minua!
Kuulkaa, te itsevarmat tyttäret,
pankaa mieleen, mitä minä sanon!
10 Vuosi vielä, vähän toista,
ja te, nyt niin varmat, vapisette.
Viininkorjuun aika on ohi,
eikä hedelmien korjuuta tule.
11 Säikkykää, huolettomat,
vaviskaa, itsevarmat!
Riisukaa vaatteenne,
vyöttäkää säkkivaate uumillenne,
12 lyökää surusta rintoihinne
ihanien peltojen tähden,
hedelmällisten viiniköynnösten tähden,
13 kansani viljelysmaiden tähden
-- orjantappuraa ja ohdaketta ne silloin kasvavat -
-
ja kaikkien riemua tulvivien talojen tähden,
koko ilakoivan kaupungin tähden.
14 Sillä palatsi jää autioksi, kohiseva kaupunki hylätään. Missä kohosi Ofelinkukkulan linna vartiotorneineen, siinä leviää ikuisesti rauniokenttä, villiaasien mielipaikka, karjalaumojen laidunmaa.

Vanhurskaus luo rauhan

15 Näin on oleva, kunnes meihin tulee korkeudesta
henki.
Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi
ja tarhat ovat laajoja kuin metsät.
16 Silloin autiomaassa asuu oikeus
ja vanhurskaudella on majansa hedelmätarhojen
keskellä.
17 Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha.
Siitä kasvaa levollinen luottamus,
turvallisuus, joka kestää iäti.
18 Minun kansani saa asua rauhan niityillä,
turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla
leposijoilla.
19 Metsää kaatuu lakoon,
kaupunkeja sortuu maahan,
20 mutta te onnelliset, te saatte kylvää kaikkialle, missä vesi kostuttaa maan, saatte päästää härkänne ja aasinne vapaasti kulkemaan laitumilla.


seuraava luku
32:2
Jes. 25:4
32:3
Jes. 29:18
32:14
2. Aik. 27:3
32:15
Jes. 44:3; Hes. 39:29; Joel 3:1,2; Ap. t. 2:17
32:18
Jer. 33:16