edellinen luku, Hoosean kirja


Israel tuhoutuu

1 Israel oli kukoistava viiniköynnös,
joka kantoi paljon hedelmää.
Mitä runsaammin se tuotti hedelmää,
sitä enemmän se rakensi alttareita.
Mitä vauraammaksi maa tuli,
sitä komeampia patsaita Israel pystytti.
2 Se luisui eroon Jumalasta, nyt se saa katua. Herra kaataa sen alttarit, lyö murskaksi sen patsaat.

3 Nyt he sanovat:
"Meillä ei ole enää kuningasta,
koska emme ole totelleet Herraa,
mutta mitä hyötyä meillä enää olisi kuninkaasta!"
4 Tyhjiä ovat kuninkaat puhuneet, vannoneet väärin, tehneet liittoja. Mutta tuomio on versonut kuin myrkkykasvi pellon vaossa.

5 [i] Bet-Avenin* sonninkuvien vuoksi
Samarian asukkaat joutuvat pelon valtaan.
Kansa valittaa ja Samarian papit puhkeavat huutoon,
sillä kaupungin loisto on mennyttä.
6 Kansa kaikkineen viedään Assyriaan,
annetaan lahjana suurkuninkaalle.
Efraim saa surkean lopun,
Israelin suunnitelmat sortuvat.
7 Samaria ja sen kuningas tuhoutuvat,
huuhtoutuvat pois kuin lastu aaltoihin.
8 Bet-Avenin uhrikukkulat hävitetään, sillä ne ovat olleet Israelille synniksi. Orjantappuraa ja ohdaketta on kasvava niiden alttareilla. Ihmiset sanovat vuorille: "Peittäkää meidät", ja kukkuloille: "Kaatukaa meidän päällemme!"

9 -- Israel, sinä olet tehnyt syntiä
Gibean päivistä asti,
et ole yhtään muuttunut.
Saat olla varma, että Gibeassa syttyy sota
ja se tuhoaa vääryydentekijät.
10 Minä rankaisen sinua niin kuin katson oikeaksi. Kansat kokoontuvat sinua vastaan, sinut vangitaan kaksinkertaisen rikoksesi vuoksi.

11 Efraim oli kuin vankka hieho,
puimaan opetettu.
Kun tulin sen luo ja näin sen vahvan niskan,
minä valjastin sen.
Juuda kynti, Jaakob äesti.
12 Minä sanoin:
"Kylväkää oikeudenmukaisuutta,
korjatkaa uskollisuutta!
Raivatkaa itsellenne uudispelto!
Nyt on aika etsiä minua, Herraa,
minä tulen varmasti
ja annan teille siunauksen sateen."
13 Mutta te olette kyntäneet jumalattomuuden peltoa,
korjanneet vääryyden satoa,
syöneet valheen hedelmää.
Te olette luottaneet omiin neuvoihinne
ja suureen sotajoukkoonne.
14 [i] Teidän maassanne nousee taistelun pauhu,
linnoituksenne tuhotaan
niin kuin Salman* tuhosi sodan päivinä Bet-Arbelin.
Siellä äidit lapsineen ruhjottiin kuoliaaksi.
15 Samoin käy Betelille teidän määrättömän pahuutenne tähden. Aamunkoitteessa isketään kuoliaaksi Israelin kuningas.


seuraava luku
10:1
Hoos. 8:11
10:5
Hoos. 4:15
10:6
Hoos. 5:13
10:8
Jes. 2:19 | Luuk. 23:30; Ilm. 6:16
10:9
Hoos. 9:9
10:10
1. Kun. 12:29; Aam. 8:14
10:11
5. Moos. 25:4
10:12
Jer. 4:3
10:15
1. Sam. 11:11; 2. Aik. 20:20

10:5
Ks. selitystä 4:15.
10:14
Salman oli Moabin tai Assyrian kuningas.