edellinen luku, Neljäs Mooseksen kirja


Puhdistusvesi

1 Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

2 "Tämä on säädös, jonka minä olen antanut. Sano israelilaisille, että heidän on tuotava virheetön, punaruskea lehmä, jossa ei ole mitään vammaa ja jonka niskaan ei vielä ole pantu iestä. 3 Antakaa se pappi Eleasarille. Lehmä on vietävä leirin ulkopuolelle ja teurastettava hänen edessään. 4 Pappi Eleasar ottakoon sormellaan uhrilehmän verta ja pirskottakoon sitä seitsemän kertaa pyhäkkötelttaan päin. 5 Sen jälkeen lehmän ruho on poltettava hänen nähtensä nahkoineen, lihoineen, verineen ja sisälmyksineen. 6 Pappi ottakoon setripuuta, iisopin oksia ja karmiininpunaista villaa ja heittäköön ne tuleen, jossa ruhoa poltetaan. 7 Sitten hän pesköön vaatteensa ja peseytyköön. Sen jälkeen hän voi palata leiriin, mutta hän on epäpuhdas iltaan saakka. 8 Myös lehmän polttaja pesköön vaatteensa ja peseytyköön, mutta hänkin on epäpuhdas iltaan saakka. 9 Joku, joka on puhdas, kootkoon lehmän tuhkan ja vieköön sen leirin ulkopuolella olevaan puhtaaseen paikkaan. Tuhkaa tulee säilyttää siellä, jotta siitä voidaan valmistaa puhdistusvettä Israelin kansaa varten. Myös tämä on syntiuhri. 10 Tuhkan kokoojan tulee pestä vaatteensa, ja hän on epäpuhdas iltaan saakka.

"Israelilaisten ja heidän keskuudessaan asuvien muukalaisten on aina noudatettava tätä määräystä. 11 Jos joku koskettaa vainajaa, hän on epäpuhdas seitsemän päivää. 12 Hänen on puhdistauduttava kolmantena ja seitsemäntenä päivänä puhdistusvedellä, ja niin hän tulee puhtaaksi. Mutta jos hän ei puhdistaudu kolmantena ja seitsemäntenä päivänä, hän jää epäpuhtaaksi. 13 Jos joku koskettaa vainajaa eikä puhdistaudu, hän saattaa epäpuhtaaksi Herran asumuksen ja hänet on poistettava Israelista. Koska häntä ei ole vihmottu puhdistusvedellä, hän jää epäpuhtaaksi.

14 "Näin kuuluu laki: Jos ihminen kuolee asumuksessa, jokainen, joka sinne astuu, ja jokainen, joka siellä on, tulee epäpuhtaaksi seitsemän päivän ajaksi. 15 Jokainen avoin astia, jonka suuta ei ole sidottu umpeen, tulee epäpuhtaaksi. 16 Jokainen, joka ulkosalla koskee taistelussa kaatuneen tai muulla tavoin kuolleen ihmisen ruumiiseen, jäännöksiin tai hautaan, on epäpuhdas seitsemän päivää. 17 Puhdistamista varten tulee ottaa poltetun syntiuhrin tuhkaa astiaan, ja siihen on kaadettava virtaavaa vettä. 18 Joku, joka on puhdas, ottakoon sitten iisopin oksia, kastakoon ne veteen ja pirskottakoon vedellä asumuksen, kaikki siellä olevat tavarat ja myös ihmiset, jotka ovat olleet siellä. Samoin on tehtävä sille, joka on koskettanut vainajan jäännöksiä, taistelussa kaatuneen tai muulla tavoin kuolleen ruumista tai hautaa. 19 Jonkun, joka on puhdas, on pirskotettava puhdistusvettä epäpuhtaan päälle kolmantena ja seitsemäntenä päivänä saastumisesta ja näin puhdistettava hänet. Sitten puhdistettavan on pestävä vaatteensa ja peseydyttävä. Iltaan mennessä hän on puhdas. 20 Mutta se, joka on tullut epäpuhtaaksi eikä puhdistaudu, on poistettava kansansa keskuudesta, sillä hän on saattanut epäpuhtaaksi Herran pyhäkön. Hän on epäpuhdas, koska hänen päälleen ei ole vihmottu puhdistusvettä. 21 Tämä on teille ikuinen määräys. Se, joka on vihmonut puhdistusvettä, pesköön vaatteensa, ja myös se, joka koskee puhdistusveteen, on epäpuhdas iltaan saakka. 22 Samoin tulee epäpuhtaaksi kaikki se, mihin epäpuhdas ihminen koskee, ja jokainen, joka hänen jälkeensä koskee siihen, on epäpuhdas iltaan saakka."


seuraava luku
19:4
3. Moos. 4:6,17
19:5
2. Moos. 29:14; 3. Moos. 4:12; Hepr. 13:11
19:6
3. Moos. 14:4 | 2. Moos. 12:22
19:9
Hepr. 9:13