edellinen luku, Kolmas Mooseksen kirja


Puhtaat ja saastaiset eläimet

1 Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

2 "Sanokaa israelilaisille: Maaeläimistä saatte syödä kaikkia nelijalkaisia, 3 joilla on kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät ruokansa. 4 -- 6 Sitä vastoin eläimiä, jotka märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia tai joilla on sorkat mutta jotka eivät märehdi, te ette saa syödä. Sellaisia ovat kameli, tamaani ja jänis, jotka tosin märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia; ne ovat saastaisia. 7 Saastainen on myös sika, jolla tosin on kaksijakoiset sorkat mutta joka ei märehdi. 8 Näiden eläinten lihaa älkää syökö älkääkä koskeko niiden raatoihin, sillä ne ovat saastaisia.

9 "Saatte syödä kaikkia merien, järvien ja jokien eläimiä, joilla on evät ja suomut. 10 Mutta teidän tulee inhota ja karttaa kaikkia evättömiä ja suomuttomia pikkueläimiä, joita liikkuu merissä, järvissä ja joissa, ja myös kaikkia muita vesieläimiä, joilla ei ole eviä eikä suomuja; 11 ne olkoot teille iljetys. Älkää syökö niiden lihaa ja pysykää loitolla niiden raadoista. 12 Kaikki evättömät ja suomuttomat vesieläimet olkoot teille iljetys.

13 "Inhotkaa ja karttakaa seuraavia siivekkäitä älkääkä syökö niiden lihaa, sillä ne ovat teille iljetys: kotka, hanhikorppikotka ja partakorppikotka, 14 isohaarahaukka ja muut haarahaukat, 15 kaikki korpit, 16 strutsi, kehrääjä, lokki ja kaikki jalohaukat, 17 varpuspöllö, merimetso ja huuhkaja, 18 tornipöllö, pelikaani ja kalasääski, 19 kattohaikara ja muut haikarat sekä harjalintu ja lepakko.

20 "Kaikki siivekkäät nelijalkaiset pikkueläimet olkoot teille iljetys. 21 Siivekkäistä nelijalkaisista pikkueläimistä saatte kuitenkin syödä sellaisia maassa hyppiviä lajeja, joiden reidet nousevat muuta ruumista korkeammalle. 22 Näistä saatte syödä kaikkia heinäsirkka-, hepokatti-, kenttäsirkka- ja kulkusirkkalajeja. 23 Kaikki muut siivekkäät nelijalkaiset pikkueläimet olkoot teille iljetys.

24 "Seuraavat määräykset koskevat eläimiä, joista te tulette epäpuhtaiksi. Jokainen, joka koskee niiden raatoon, on epäpuhdas iltaan saakka. 25 Jokaisen, joka kantaa pois niiden raadon, tulee pestä vaatteensa, ja hän on epäpuhdas iltaan saakka. 26 Näitä ovat kaikki sellaiset nelijalkaiset eläimet, joiden sorkat eivät ole kokonaan kaksijakoiset ja jotka eivät märehdi ruokaansa; niitä teidän on pidettävä saastaisina. Jokainen, joka niihin koskee, tulee epäpuhtaaksi. 27 Saastaisia ovat myös kaikki nelijalkaiset eläimet, joilla on käpälät. Jokainen, joka koskee tällaisen eläimen raatoon, on epäpuhdas iltaan saakka. 28 Jokaisen, joka kantaa pois tällaisen eläimen raadon, tulee pestä vaatteensa, ja hän on epäpuhdas iltaan saakka. Näitä eläimiä teidän on pidettävä saastaisina.

29 "Maan päällä liikkuvista pikkueläimistä ovat saastaisia seuraavat: maamyyrä, hiiri, agamaliskot, 30 gekko, varaani, sisilisko, skinkki ja kameleontti. 31 Nämä pikkueläimet ovat saastaisia. Jokainen, joka koskee tällaisen eläimen raatoon, on epäpuhdas iltaan saakka. 32 Kaikki, mitä jonkin tällaisen eläimen raato koskettaa, tulee epäpuhtaaksi, olipa kyseessä puuesine, vaate, nahka tai säkkikangas. Tällainen esine, mihin tahansa sitä käytetäänkin, on pantava veteen ja pidettävä siinä iltaan saakka; sitten se on jälleen puhdas. 33 Mutta saviastia, johon saastainen eläin on pudonnut, on rikottava. Myös kaikki, mitä astiassa on, tulee epäpuhtaaksi. 34 Kaikki ruoka tulee saastaiseksi, jos siihen joutuu vettä tällä tavoin saastuneesta astiasta, ja jokainen juoma tulee saastaiseksi joutuessaan kosketuksiin tällaisen astian kanssa. 35 Leivinuuni tai liesi, jonka päälle saastaisen eläimen raato joutuu, täytyy purkaa, sillä siitä on tullut pysyvästi saastainen. 36 Sitä vastoin lähde, kaivo ja vesisäiliö pysyvät puhtaina, mutta se, joka koskee veteen pudonneeseen raatoon, tulee epäpuhtaaksi. 37 Jos raato joutuu kylvön aikana kylvösiemenen päälle, siemen pysyy puhtaana, 38 mutta jos jyvät on kostutettu vedellä ja niiden päälle joutuu raato, teidän on pidettävä niitä saastaisina.

39 "Jos joku koskettaa sellaista itsestään kuollutta eläintä, jonka lihaa muuten saa syödä, hän on epäpuhdas iltaan saakka. 40 Jos joku syö tällaisen eläimen raatoa, hänen on pestävä vaatteensa ja oltava epäpuhdas iltaan saakka. Sama määräys koskee sitä, joka kantaa raadon pois.

41 "Kaikki maassa liikkuvat pikkueläimet olkoot teille iljetys; niitä ette saa syödä. 42 Maassa liikkuvia matelijoita tai neli- tai useampijalkaisia pikkueläimiä ette saa syödä, sillä ne ovat iljetys. 43 Älkää saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään tällaiseen eläimeen älkääkä muutenkaan menetelkö niin, että tulette niistä epäpuhtaiksi. 44 Minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä, ja siksi teidän tulee pitää itsenne puhtaina ja pyhinä. Älkää siis saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään maassa liikkuvaan pikkueläimeen. 45 Minä, Herra, toin teidät pois Egyptistä ja osoitin näin olevani teidän Jumalanne. Olkaa siis pyhät ja puhtaat, koska minä olen pyhä."

46 Tähän päättyy nelijalkaisia eläimiä, lintuja ja kaikkia vedessä viliseviä eläviä olentoja sekä kaikkia maassa liikkuvia olentoja koskeva laki. 47 Tämän lain avulla puhdas voidaan erottaa saastaisesta ja syötävät eläimet niistä, joita ei saa syödä.


seuraava luku
11:1
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:2
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:3
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:4
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:6
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:7
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14, Jes. 66:3; 2. Makk. 6:18, 7:1
11:8
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:9
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:10
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:11
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:12
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:13
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:14
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:15
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:16
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:17
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:18
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:19
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:20
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:21
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:22
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14, Mark. 1:6
11:23
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:24
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14, 3. Moos. 5:2
11:25
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:26
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:27
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:28
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:29
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:30
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:31
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:32
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:33
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:34
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:35
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:36
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:37
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:38
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:39
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:40
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:41
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:42
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:43
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:44
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14, 3. Moos. 19:2, 20:7; 1. Piet. 1:16
11:45
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:46
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14
11:47
5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14