edellinen luku, Toinen aikakirja


Abia Juudan kuninkaana

1 Abia tuli Juudan kuninkaaksi kuningas Jerobeamin kahdeksantenatoista hallitusvuotena. 2 Hän hallitsi Jerusalemissa kolme vuotta. Hänen äitinsä oli Mikaja, gibealaisen Urielin tytär.

Abia ja Jerobeam kävivät keskenään sotaa. 3 Abia kokosi neljänsadantuhannen soturin armeijan ja aloitti sodan, ja Jerobeam ryhtyi kahdeksansadantuhannen soturin kanssa taistelemaan häntä vastaan.

4 Abia nousi Semaraimin vuorelle, joka on Efraimin vuoristossa, ja puhui näin:

"Kuulkaa minua, Jerobeam ja koko Israel! 5 Te tiedätte, että Herra, Israelin Jumala, on antanut Israelin kuninkuuden ikuisiksi ajoiksi Daavidille ja hänen jälkeläisilleen ja tehnyt hänen kanssaan suolalla vahvistetun liiton. 6 Mutta Jerobeam, Nebatin poika, Daavidin pojan Salomon palvelija, nousi kapinaan herraansa vastaan. 7 Hänen luokseen kokoontui tyhjäntoimittajia ja hulttioita, ja he voittivat Rehabeamin, Salomon pojan, sillä Rehabeam oli vielä nuori ja kokematon eikä pystynyt vastustamaan heitä.

8 "Nyt te luulette, että pystytte voittamaan Herran kuningaskunnan, joka on Daavidin jälkeläisten hallussa. Teitä on suuri joukko, ja teillä on kultaiset sonnipatsaat, jotka Jerobeam on teettänyt teille jumaliksi. 9 Te olette karkottaneet Herran papit, Aaronin jälkeläiset, ja leeviläiset. Näiden sijaan olette asettaneet itsellenne pappeja muiden kansojen tapaan: kuka vain on tullut vihittämään itsensä papiksi ja tuonut mukanaan sonnin ja seitsemän pässiä, hänestä on tehty epäjumalien pappi.

10 "Mutta meidän Jumalamme on Herra. Me emme ole hylänneet häntä. Pappeina palvelevat Herraa Aaronin jälkeläiset, ja leeviläiset hoitavat omia tehtäviään. 11 He uhraavat Herralle polttouhrit aamuin ja illoin, polttavat tuoksuvia suitsukkeita, asettavat uhrileivät puhtaalle pöydälle ja sytyttävät iltaisin kultaisen lampunjalan lamput. Me noudatamme Herran, Jumalamme, säädöksiä, mutta te olette hylänneet hänet. 12 Jumala johtaa meitä, ja hänen pappinsa ovat valmiina antamaan torvillaan meille taistelumerkin. Israelilaiset, älkää ryhtykö sotimaan Herraa, isienne Jumalaa vastaan. Se ei onnistu."

13 Mutta Jerobeam oli pannut väijytysjoukon kiertämään Juudan joukkojen taakse, niin että pääjoukko oli niiden edessä ja väijytysjoukko niiden selustassa. 14 Kun Juudan miehet huomasivat joutuvansa taistelemaan kahdella suunnalla, he huusivat Herraa avukseen, ja papit puhalsivat torviinsa. 15 Juudan miehet kohottivat sotahuudon, ja kun Abia johti Juudan joukot taisteluun, Jumala löi Jerobeamin ja Israelin. 16 Israelilaiset pakenivat Juudan joukkoja, mutta Jumala antoi heidät niiden käsiin. 17 Abia ja hänen miehensä löivät heidät perin pohjin, ja viisisataatuhatta israelilaista soturia kaatui.

18 Näin israelilaiset lannistettiin. Mutta Juudan heimo voimistui, koska se turvautui Herraan, isiensä Jumalaan. 19 Abia ajoi takaa Jerobeamia ja valtasi häneltä Betelin, Jesanan ja Efronin kaupungit ja niitä ympäröivät kylät. 20 Abian eläessä Jerobeamin mahti ei enää palautunut entiselleen. Herra löi häntä, ja hän kuoli.

21 Abian valta sen sijaan lujittui. Hän otti itselleen neljätoista vaimoa, ja hänelle syntyi kaksikymmentäkaksi poikaa ja kuusitoista tytärtä.

22 Muut Abian vaiheet, hänen tekonsa ja sanansa, on kerrottu profeetta Iddon teoksessa. 23 Abia meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Asa. Asan aikana maassa vallitsi rauha kymmenen vuoden ajan.


seuraava luku
13:1
1. Kun. 15:1-8
13:2
1. Kun. 15:1-8
13:3
1. Kun. 15:1-8
13:4
1. Kun. 15:1-8
13:5
1. Kun. 15:1-8, 4. Moos. 18:19
13:6
1. Kun. 15:1-8, 1. Kun. 11:26
13:7
1. Kun. 15:1-8
13:8
1. Kun. 15:1-8, 1. Kun. 12:28
13:9
1. Kun. 15:1-8, 2. Aik. 11:14
13:10
1. Kun. 15:1-8
13:11
1. Kun. 15:1-8, 2. Aik. 2:3
13:12
1. Kun. 15:1-8, 4. Moos. 10:9
13:13
1. Kun. 15:1-8
13:14
1. Kun. 15:1-8
13:15
1. Kun. 15:1-8
13:16
1. Kun. 15:1-8
13:17
1. Kun. 15:1-8
13:18
1. Kun. 15:1-8
13:19
1. Kun. 15:1-8
13:20
1. Kun. 15:1-8
13:21
1. Kun. 15:1-8
13:22
1. Kun. 15:1-8, 2. Aik. 24:27
13:23
1. Kun. 15:8