Kotisivu > Atk ja verkko > Tietoverkot > [Hakemisto]

 

*    Tähtimatkalle Internetiin

Laatikko 1: Sähköpostiosoitteet

Internetissä käytettävät sähköpostiosoitteet ovat seuraavanlaisia:

     Tunnus@kone.alue.maa
     Tunnus@alue.maa
     Etunimi.Sukunimi@alue.maa

Tunnus on yleensä tietokonejärjestelmän käyttäjälle annettu tunniste, jolla hänet erotetaan koneen muista käyttäjistä. Normaalisti se on sukunimi tai etunimi tai jonkunlainen yhdistelmä näistä. Se saattaa olla myös lempinimi tai jotain vieläkin kryptisempää. Onneksi Etunimi.Sukunimi-muotoinen postiosoite on alkanut yleistyä.

kone on tietokonejärjestelmän nimi. Se saattaa puuttuakin sähköpostiosoitteesta. alue (domain) on hallinnollinen alue (esim. korkeakoulu tai yritys) ja se esiintyy aina. Aluemäärittelyssä saattaa olla useampiakin tasoja. maa on maakoodi ja se on osoitteen ylin taso. Suomen maakoodi on fi. Historiallista syistä maakoodin tilalla saattaa esiintyä myös koodeja: com, gov, org, mil, edu tai net. Esimerkkejä:

	Veikko.Makela@ursa.fi
	ursa@mizar.ursa.fi
	pvtmakel@hylkn1.helsinki.fi

Laatikko 2: URL - Uniform Resource Locator

URL on uusi tapa viitata verkossa oleviin resursseihin. Tämänkin artikkelin verkkovinkit on annettu URL:n muodossa. Esimerkkejä URL-merkinnöistä:

     mailto:ursa@ursa.fi
	news:sci.astro
	ftp://ftp.funet.fi/pub/astro/textdoc/ecomm/emailcat.dat
	http://www.funet.fi/pub/astro/html/astro-fi.html

Ensimmäisenä on yhteyskäytäntö, jolla resurssi tavoitetaan. Se voi olla esimerkiksi sähköpostiosoite (mailto:), uutisryhmä (news:), pääteyhteys (telnet:), FTP-yhteys (ftp: tai file:), gopher-yhteys (gopher:) tai hyperteksti (http:). Kaksoispiste on aina yhteystavan lopussa.

Kun kyseessä on joku informaatiopalvelu, jossakin palvelukoneessa, merkitään koneen nimi yhteyskäytännön perään. Koneen nimi on kahden kauttaviivan (//) ja seuraavan yksittäisen /-merkin välissä. Jos palvelu on sähköposti, uutisryhmä tai pääteyhteys ei koneen nimeä erikseen mainita, vaan URL:ssä on osoite, ryhmän nimi tai käyttäjätunnus.

Mikäli on tarvetta tarkentaa palvelua, esim. hakemistopolulla ja/tai tiedostonimellä, merkitään nämä URL:ään koneen nimen jatkoksi. Hakemistotasojen ja nimien erottimina käytetään /-merkkiä.

Laatikko 3: Lyhenteitä ja käsitteitä

Internet on täynnä tavalliselle käyttäjälle aluksi outoja lyhenteitä ja käsitteitä. Verkkoa pitempään käyttäneet saattavat pitää näitä päivänselvinä. Ohessa joitain tavallisimpia käsitteitä:

email, electronical mail.
Sähköposti yleensä tai yksittäinen sähköpostiviesti.
FAQ, Frequently Asked Questions.
Usein esitetyt kysymykset. Uutisryhmissä tavantakaa esitetyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista kerättyjä luetteloita.
FTP, File Transfer Protocol.
Internetissä käytetty yhteyskäytäntö tiedostojen, esim. ohjelmapakettien siirtämistä varten. Useimmiten myös tätä yhteystapaa käyttäviä tiedonsiirto-ohjelmia kutsutaan vain FTP:ksi.
IRC, Internet Relay Chat.
Vuorovaikutteinen viestintämuoto, jossa eri puolilla verkossa IRC-ohjelmistoa käyttävät voivat keskustella lähes reaaliaikaisesti toistensa kanssa.
News, Usenet news, Netnews, Internet news.
Uutiset tai uutisryhmät. Internetissä levittettävä eri aihepiireistä ja alueellisista jakeluista muodostuva viestintämuoto.
URL, Uniform Resource Locator.
Merkintätapa, jossa voidaan viitata useimpiin verkon tarjoamiin palveluihin tai resursseihin. Ks. erillinen laatikko.
WWW, World Wide Web.
Internetin erilaisten palveluiden ja resurssien muodostama verkosto. Nimitystä käytetään erityisesti verkossa olevasta hypertekstimuotoista tietotarjonnasta.

Laatikko 4: Tähtitieteellisiä Internet-resursseja

Seuraavaan on kerätty joitain Internetistä löytyviä tähtitieteellisiä palveluita ja tietolähteitä. Asiat on esitetty pääasiassa URL-muodossa (ks. erillinen laatikko).

Sähköpostin käytön avuksi löytyy mm. suomalaisten tähtiharrastajien sähköpostiluettelo ( ftp://ftp.funet.fi/pub/astro/textdoc/ecomm/emailcat.dat) sekä kansainvälinen harrastusryhmien yhteyshenkilöluettelo ( ftp://ftp.funet.fi/pub/astro/textdoc/ecomm/contact.lis).

CCD-tekniikka harrastaville on olemassa ccdlist-postituslista, kaukoputken rakentajat voivat tilata atm-listan majordomo@best.com-palvelimesta. Muuttujahavaitsijoiden VARSTARS-listan saa fileserv@list.funet.fi -palvelimessa.

Suomalaisten tärkein uutisryhmä on sfnet.harrastus.astronomia. Ulkomaisista ryhmistä sci.astro ja sci.astro.amateur käsittelevät tähtitiedettä. Näiden rinnalla on myös erikoisryhmiä mm. Hubble-avaruustelekoopista (news:sci.astro.hubble) tai planetaariotoiminnasta ( news:sci.astro.planetarium). Avaruustekniikasta kiinnostuneille löytyy koko joukko sci.space-alkuisia ryhmiä, esim. tekniikasta (news:sci.space.tech), avaruuspolitiikasta (news:sci.space.policy) tai vaikkapa sukkuloista (news:sci.space.shuttle). sci.space.news-ryhmä tarjoaa uusimpia avaruustekniikan uutisia ja tiedotteita.

sci.astro- ja sci.space-ryhmissä usein esiintyvistä asioista on kerätty lista (ftp://ftp.funet.fi/pub/astro/faq/faq*), jossa on runsaasti hyödyllistä tietoa. Tämä luettelo kannattaa selata läpi, ennen kuin ryhtyy esittämään kysymyksiä kansainvälisissä tähtitieteen uutisryhmissä

Kansainvälinen IRC-kanava #astronomy kokoontuu kahdesti viikossa perjantaisin ja sunnuntaisin. Lisäksi tarjolla on jatkuvasti avoinna oleva #deepsky-kanava. Suomenkielellä voi keskustella #sirius-kanavalla.

FTP-tarjontaa tähtitieteen alalta löytyy melkoinen joukko. Suomalaisia lähinnä on FUNET-projektin ylläpitämä ftp.funet.fi-palvelin (ftp://ftp.funet.fi/pub/astro/). Avaruusjärjestö NASA:lla on useita palvelimia, niistä tärkein lienee explorer ( ftp://explorer.arc.nasa.gov/pub/SPACE). Tähtitieteen FTP-palveluista ylläpidetään myös listaa ( ftp://ftp.funet.fi/pub/astro/textdoc/ecomm/astroftp.txt), josta halukkaat voivat etsiä lisää sopivia palvelimia.

World Wide Webiin tutustuva voi lähteä liikkelle tähtitieteen harrastajien kansalliselta kotisivulta (http://www.funet.fi/pub/astro/html/). Tämä hypertekstisivu sisältää lukuisan määrän tietoa sekä viitteitä eri puolille maailmaa. Sähköisestä viestinnästä on tarjolla lisää asiaa omalla hypertekstisivullaan ( http://www.funet.fi/pub/astro/html/ecomm/viestinta.html). Myös tämä artikkeli löytyy WWW-muodossa ( http://www.funet.fi/pub/astro/html/ecomm/Internet-juttu.html).

Laatikko 5: Internet-palveluiden tarjoajia

Ohessa muutamia Internet-palvelujen tarjoajia: Eunet Finland tarjoaa Personal Eunet -palveluaan. Tele tarjoaa Internet-kioskipalvelua. Freenet Finland tarjoaa valikkopohjaisen Internet-liittymän. Unix-palvelua tarjoavat pääkaupunkiseudulla mm. X-Gateway Finland oy. Internet-palveluja tarjoavista boxeista mainittakoon mm. Clinet, MITS ja Compart.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisia tarjoajia ovat mm. Scifi Communication International Tampereella, Vaasa Freeport ja Jybox BBS Jyväskylässä.Huomattakoon, että Internet-palvelujen tarjoajia on huomattavasti enemmän ja edellä mainitut ovat vain poimintoja ilman mitään erityistä arviointia palvelujen tasosta.