Funcs - Ohjelma tieteelliseen visualisointiin ja animointiin

CSC:ssä kehitetty ohjelmisto tieteelliseen visualisointiin ja animaatioiden tekoon. Ohjelman saa maksutta yliopistokäyttöön CSC:ltä . Ohjelma toimii vain SGI:n koneissa Irix-käyttöjärjestelmässä.

Käytettävissä olevia visualisointimenetelmiä

Eri visualisointimenetelmiä voi vapaasti yhdistellä yhteen kuvaan.

Ohjelma pystyy käsittelemään tavallisimpia kaksi- ja kolmiulotteisia monikanavaisia tieteellisestä laskennasta ja mittauksista tulevia tietoja

Ohjelmassa jonkin verran sisäänrakennettuja datan käsittelyominaisuuksia: FFT, konvoluutio, mediaani filtteri, joidenkin vektorisuureiden laskeminen kuten gradientti, roottori, divergenssi, yms. Ohjelmalla pystyy myös laskemaan uusia suureita laskemalla suureita yhteen, kertomalla yms. Interpolointi ajan ja paikan suhteen.

Esimerkkikuva virtaviivaesityksestä Funcsilla.