Tillväxt

Förbindelser | Nät | Datorer |Nätnamn | Nätnummer | Nyhetstjänst | Web-servers | Säkerhet | Kapasitet

Internet spridde sig under 90-talet snabbt till de flesta länder i världen, såsom Larry Landwebers karta över internationella förbindelser visar. E-post och BITNET/EARN vilka betraktades som mindre krävande tjänster, hann till de flesta länder något före Internet.


Den följande statistiken har samlats från flera olika källor till Hobbes Internet Timeline-sidorna

Antal olika nät landsvis

Här visas ovanstående animation mer exakt i nummerform. Man kan observera att BITNET och speciellt OSI-näten, vilka ambitiöst velat bli framtidens världsnät, har tagits ur bruk. FIDONET och UUCP däremot har blivit kvar som fördelaktiga e-post och nyhetsnät, vilka också fungerar över uppringd Internet-anslutning, vid sidan om Internet, fastän Internet under de senaste åren har nått nästan alla världens stater.

Worldwide Networks Growth: (I)nternet (B)ITNET (U)UCP (F)IDONET (O)SI

      ____# Countries____             ____# Countries____
  Date   I  B  U  F  O         Date   I  B  U  F  O
  -----  --- --- --- --- ---         -----  --- --- --- --- ---
  09/91  31 47 79 49           02/94  62 51 125 88 31
  12/91  33 46 78 53           07/94  75 52 129 89 31
  02/92  38 46 92 63           11/94  81 51 133 95 --
  04/92  40 47 90 66 25         02/95  86 48 141 98 --
  08/92  49 46 89 67 26         06/95  96 47 144 99 --
  01/93  50 50 101 72 31         06/96  134 -- 146 108 --
  04/93  56 51 107 79 31         07/97  171 -- 147 108 --
  08/93  59 51 117 84 31

Figure: Worldwide Networks Growth

Ökningen av antalet datorer kopplade till Internet från början till år 1998

Growth

Internet | Networks | WWW | USENET | Security

Internet growth:

  Date    Hosts    |   Date    Hosts   Networks  Domains
  -----  ---------   +   -----  ---------  -------- ---------
  1969      4   |   07/89   130,000    650   3,900
  04/71      23   |   10/89   159,000    837
  06/74      62   |   10/90   313,000   2,063   9,300
  03/77     111   |   01/91   376,000   2,338
  08/81     213   |   07/91   535,000   3,086   16,000
  05/82     235   |   10/91   617,000   3,556   18,000
  08/83     562   |   01/92   727,000   4,526
  10/84    1,024   |   04/92   890,000   5,291   20,000
  10/85    1,961   |   07/92   992,000   6,569   16,300
  02/86    2,308   |   10/92  1,136,000   7,505   18,100
  11/86    5,089   |   01/93  1,313,000   8,258   21,000
  12/87    28,174   |   04/93  1,486,000   9,722   22,000
  07/88    33,000   |   07/93  1,776,000   13,767   26,000
  10/88    56,000   |   10/93  2,056,000   16,533   28,000
  01/89    80,000   |   01/94  2,217,000   20,539   30,000
              |   07/94  3,212,000   25,210   46,000
              |   10/94  3,864,000   37,022   56,000
              |   01/95  4,852,000   39,410   71,000
              |   07/95  6,642,000   61,538  120,000
              |   01/96  9,472,000   93,671  240,000
              |   07/96  12,881,000  134,365  488,000
              |   01/97  16,146,000        828,000
              |   07/97  19,540,000       1,301,000
              |   01/98  29,670,000
              |   07/98  36,739,000  

 Note: A more accurate survey mechanism was developed in 1/98; corrected 
    numbers are shown in the chart below dating back to 1/95.
    For further info, see Sources section below.

Figure: Internet Hosts

Tillväxten av Internets nätnamn

Talet visar närmast ökningen av antalet organisationer

Figure: Internet Domains

Antalet Internets nätnummer

Internets nätnummer är ett slags postnummer för datornät. Denna siffra berättar närmast om arbetsökningen vid stamnätverkens routrar, då de måste veta åt vilket håll paketen, som kommer till varje nät, bör sändas. Det utvecklas ständigt nyt metoder för att tygla belastningen, så att Internet kommer nog inte att falla på grund av sin egen tillväxt, såsom någon förutspått.

Figure: Internet Networks

Antalet World Wide Web-servers

WWW Growth:

  Date   Sites   |  Date   Sites   |  Date   Sites   
  ----- ---------- +  ----- ---------- +  ----- ---------- 
  06/93     130 |  11/96   525,906 |  10/97  1,466,906
  12/93     623 |  12/96   603,367 |  11/97  1,553,998
  06/94    2,738 |  01/97   646,162 |  12/97  1,681,868
  12/94   10,022 |  02/97   739,688 |  01/98  1,834,710
  06/95   23,500 |  03/97   883,149 |  02/98  1,920,933
  01/96   100,000 |  04/97  1,002,612 |  03/98  2,084,473
  06/96   252,000 |  05/97  1,044,163 |  04/98  2,215,195
  07/96   299,403 |  06/97  1,117,255 |
  08/96   342,081 |  07/97  1,203,096 |
  09/96   397,281 |  08/97  1,269,800 |
  10/96   462,047 |  09/97  1,364,714 |

Figure: WWW Server Growth

Nyhetstjänstens tillväxt

Denna statistik berättar om tillväxten vid allmännhetens spalt på Internet dvs. om ökningen av diskussionsgrupper. Tjänsten som ursprungligen bildats vid uucp-nätet distribuerar nu hundratusentals meddelanden (posts) per dag till hundratusentals servers (sites) runtom i världen. Det är möjligt att följa en diskussion då användarna hierarkiskt kan gruppera sina meddelanden i tiotusentals grupper (groups) enligt olika uppslag.

USENET Growth:

  Date Sites ~MB ~Posts Groups | Date  Sites  ~MB  ~Posts Groups
  ---- ----- --- ------ ------ + ---- ------- ---  ------ ------
  1979   3      2    3 | 1987  5,200  2   957   259
  1980   15      10     | 1988  7,800  4   1933   381
  1981  150 0.05   20     | 1990  33,000  10  4,500  1,300
  1982  400      35     | 1991  40,000  25  10,000  1,851
  1983  600     120     | 1992  63,000  42  17,556  4,302
  1984  900     225     | 1993 110,000  70  32,325  8,279
  1985 1,300 1.0   375     | 1994 180,000 157  72,755 10,696
  1986 2,200 2.0   946   241 | 1995 330,000 586 131,614

   ~ approximate: MB - megabytes per day, Posts - articles per day

Problem med säkerhet

Bland miljoner användare finns naturligtvis också några som inte kan följa nätets etiska regler. De är lyckligtvis dock relativt få till antalet jämfört med antalet datorer vilket stigit till flera tiotals miljoner. Det beror, förutom på de flesta användares etiska nivå, också på brandmurar som de flesta organisationer byggt upp för att tjänstgöra som portvakter för sitt nät. Man har grundat CERT (Computer Emergency Response Team) -centraler för att koordinera utredningen av säkerhetsproblem. De kan kontaktas om man misstänker datorbrott. Därtill informerar CERT-nätet närmast om säkerhetsproblem som man observerat i programmen och lösningar till dem. FUNETs CERT är under addressen http://www.cert.funet.fi ja cert@cert.funet.fi

Security (CERT) Incidents:

           1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
          + ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
  Incidents    |  6 132 252 406 773 1334 2340 2412 2573 2134
  Advisories   |  1  7  12  23  21  19  15  18  27  28 
  Vulnerabilities |                   171 345 311


Ökningen av den internationella telekommunikationskapaciteten

I det följande har man visat ökningen av kapaciteten för FUNETs utrikesförbindelser och jämfört den med totalkapaciteten av ljuskabeln under Atlanten. Hastighetsskalan är lodrätt logaritmisk dvs. varje ruta motsvarar hastigheten tiofaldigt. Denna skala visar tydligt av behovet av kapacitetsökning på FUNET varit cirka 150 % per år under tio års tid. Om utvecklingen fortsätter i samma takt övergår FUNET i början av 2000-talet till förbindelser av gigabitklass och under Atlanten rör sig ljuskabelkapacitet av mer än terabit. I terabit ryms cirka 16 miljoner vanliga 64Kbit/s samtal eller tvåhundratusen MPEG-2 kodade digitala TV-sändningar av DVD kvalitet med en medelhastighet av 5Mbit/s samtidigt. Allt detta torde integreras i framtidens Internet, där alla samtal är lokalsamtal och nästan vem som helst kan grunda sin egen TV-station till exempel i sin egen hatt, såsom science fiction-författaren David Brin i sin bok "Earth" beskriver framtidens världsnät. Man håller på att utveckla tekniken som behövs för TV-kanalerna i tanternas blomsterhattar och telekommunikationsförbindelsen kunde med framtidens mobiltelefon länkas antingen till markstationer eller ett tätt Internet-satellitnät som kretsar runt jorden på låg nivå.

Kuva: Markus Sadeniemi CSC/FUNET