1998

Varannan finländare har mobiltelefon


Video: MPEG-1 fil (9MB)
  • FUNET inviger 155Mbit/s ATM-förbindelser till varje högskola i Finland. Också länkarna till andra länder har ökat till en hastighet av 155Mbit/s. Utrikestrafikens årliga tillväxt har relativt jämt varit150% åtminstone i FUNET och NORDUnet.
  • FUNET-TV börjar med video on demand sändningar med hjälp av media servern , som vid behov kan sända digitala TV bilder med en hastighet av flera megabitar per sekund.
  • NORDUNet startar NORDUNET 2 utvecklingsprojektet och avtalar med USA:s Internet2-projekt om ett utvecklingssamarbete beträffande nya Internet-tjänster.
  • World Wide Web Consortium publicerar specifikationen för XML (Extensible Markup Language) version 1.0 vilket gör det lätt att utvidga web-sidor i framtiden.