1996

Bill Clinton återväljs

Telefonbolagen börjar misstänka att Internet-samtalen övertar deras marknader.

Man försöker begränsa Internets yttrandefrihet med olika lagförslag men utan att lyckas. Att eventuellt beskydda barn mot yttrandesfrihetens faror och sköta om upplysningen förblir föräldrarnas och lärarnas uppgift. För att underlätta uppgiften, påbörjas utvecklingen av olika klassificeringssystem och övervakningsprogram , med vilka föräldrarna skulle kunna begränsa barnens användning av nätet. Sensurmekanismerna som finns i några länder sträcker sig också till Internet. I Finland gäller samma lagar för Internet som för övrig kommunikation, dvs. det finns ingen förhandssensur.

SUN kommer ut med nätverksdatorn JavaStation, som utför java-program direkt från nätet. Syftet är att producera en intelligent Internet-terminal, som inte kräver lokal programservice. Nätverksdatorer intresserar till exempel stora företag såsom IBM och Oracle, vilka tillverkar stora databasomgivningar, som används via terminaler. Med dem skulle man kunna ersätta miljoner föråldrande centraldatorterminaler, som inte krävde en komplicerad persondator med höga underhållskostnader. Man ämnar också tillverka en enkel Internet- anslutning för hushållens televisioner och andra apparater.