1994

Martti Ahtisaari väljs till president

Det tredimensionella VRML-bildspråket skapas.
  • Fjärrsamtalsmonopolet i Finland avskaffas och konkurrensen börjar, vilket också sänker priset på dataförbindelser, som behövs för Internet.
  • Det europeiska ATM-provnätverket startar och via det testas framtidens tillämpningar såsom videotransmission och fjärrarbete.
  • EARN och RARE förenas till TERENA, som kombinerar akademiska och forskningsnätverk till ett enda system i Europa. Syftet är att främja samarbetet men inte bygga ett eget nätverk. EARN:s NJE-nätverk har redan i detta skede börjat verka "virtuellt" över Internet, utan egna linjer. Också dess nedkörning börjar då användarna flyttar över till Internet.
  • WWW.Yahoo.com, ett av Internets största och mest kända informationskällor, börjar.
  • Web blir allt allmännare och överträffar telnet i popularitet. Endast FTP som används till filöverföring är populärare.
  • Oriktad massdistribution av reklampost dvs. SPAMning börjar och åstadkommer motreaktion speciellt hos Usenet och operatörer. Avsändarna av skräppost lär sig emellertid snabbt använda engångs- och förfalskade adresser då de sänder miljontals reklam av typen "bli rik snabbt".
  • 28.8bit/s V.34-modem standardiseras.