1991

Kriget vid Persiska viken. SEV och Warsava. De Baltiska länderna blir självständiga. Sovjetunionen upplöses..

Nya tillämpningar hämtade med sig nya termer och användare. Den nya mediatidsperioden började..

Gopher