1990

Sovjetunionen övergår till ett mångpartisystem och Irak anfaller Kuwait. Íst- och Väst-Tyskland förenas.


Video: MPEG-1 fil (40MB)

Tim Berners-Lee erinrar sig WWW:s uppkomst (in english)

  • NIC.FUNET.FI FTP-arkivet för fri filutdelning startar. En förebild till arkivet utgjorde ARPANETs Network Information Center dvs.NIC.DDN.MIL-servern, som distribuerade Internet dokument, men servicen utvidgades senare till ett av världens största offentliga programarkiv, delvis tack vare Linux popularitet.
  • Det år 1969 grundade Internets prototypnätverk ARPANET med nätadressen 10.0.0.0 stängs officiellt av.
  • HP48SX fickkalkylatorn med KERMIT-dataöverföringskapacitet kommer ut på marknaden.
  • Filsökaren Archie, biblioteksdatabasernas index HyTelnet och OSI-protokollens utvecklingsomgivning ISODE offentliggörs.
  • Electronic Frontier Foundation (EFF), en medborgarorganisation grundas för att försvara nätanvändarnas rättigheter såsom yttrandefrihet och intimitetsskydd.

Video: Internet, Web, What's Next conference, CERN, Geneve, 26.6.1998 (2 Mbit/s MPEG-1)