1989

Voyager 2 passerar Neptunus, kommunisternas envälde slutar i Bulgarien, Ungern och Tjeckoslovakien. Muren i Berlin rasar.


Video: MPEG-1 fil (17MB) Tim Berners-Lee tänker på sin dröm. om webben.
  • De konkurrerande finländska Digipak och Datapak X.25-paketnäten börjar samarbeta på trafikministeriets order. Kommunikationen mellan de offentliga nätverken anses viktig, inte endast för telefonservicens, utan också för datakommunikationens skull.
  • Tele i Finland startar finländsk kommersiell IP-kommunikation genom att länka storföretags kontor till varandra med hjälp av Datanet-nätverket. Länkning till Internet erbjöds inte  då det på den tiden ännu inte fick användas till kommersiella ändamål. Några FUNET medlemmar hade emellertid länkar till Internet via Datanet.
  • Den nya Cray superdatorn behövde också en snabb Internet-förbindelse. (Bild: Atte Rusanen / Helsingfors universitet

    Video: Internet, Web, What's Next conference, CERN, Geneve, 26.6.1998