1988

George Bush väljs till USA:s president

  • FUNET skaffar cisco Systems multiprotokollroutrar(DECNET och IP-nätprotokoll routas med samma anordning) i stället för bryggor.
  • Det samnordiska NORDUnet-programmet godkänner X.EARN-projektets plan om samnordiskt multiprotokollnätverk och besluter attgemensamt anhålla om Internet-förbindelse till NSFNET samtidigt som man annorstädes i Europa starkt tryckte på den offentliga förvaltningen och också högskolorna för att övergå till OSI-protokoll och X.25-nätverk. X.EARN planen tog också andra behov i beaktande, fastän den var optimerad för Internet-bruk. I slutet av år 1988 togs NORDUnet-nätverket  i bruk och man fick också tillstånd att länka sig till NSFNET, som var direkt uppkopplad i ARPANET.
  • Morris virusmaskprogram sprider sig den 2 november  utöver Internet  och kopierar sig självt automatiskt.  NORDUnets länk till Internet var färdig för routing på 1.12.1988, så de nordiska länderna undgick detta problem. Därefter började man fästa allt mer uppmärksamhet vid Internets säkerhet.
  • NSFNETs nätverk uppdateras för T1 (1.5Mbit/s) länkar. Jarkko Oikarinen använder IBM centraldator i EARN-nätverket för att utveckla RELAY-programmet som tjänstgjorde som modell för Internet Relay Chat (IRC) diskussionssystemet. Då han gör det med Unix-användarsystemet, som är populärt på Internet, breder det ut sig mycket snabbt och vitt.