1987

Världens folkmängd överskred fem miljarder. INF-avtalet för nedrustning av medeldistansraket undertecknas.

Karta över FUNETs lokala nätverk år 1987

Otanet länkade ethernet i Otnäs till ett stjärnlikt nätverk med hjälp av ljuskabel och optisk prisma.
  • FUNET började förena lokala nätverk med Bridge IB/3 ethernet-bryggor och 64Kbit/s länkar. Datapaks volymfakturering startar och blir dyr för FUNET, jämfört med fasta förbindelser.
  • CSNET-länken från Tekniska högskolans postanfart via X.25-paketnätverket öppnade en snabb väg till Internets e-post.
  • Den Kejserliga ordningen om nedgrävning och användning av telefonkablar från 1886 ersätts med Televerksamhetslagen i Finland (1.5.1987).
  • UUNET grundas i USA för kommerciella UUCP- förbindelser. Dessförinnan hade uucp-nätverket närmast byggts upp av frivilliga utan ersättning. Kommersialiseringen innebar emellertid inte direktreklam, utan t.ex. i Usenet-nätverket höll man strikt kontroll över etik.
  • RFC1000 "Request for Comments Refence Guide" publiceras.
  • BITNET har över 1000 centraldatorer och Internet över 10 000.