1986

Rymdskyttel Challeger och Tjernobyl-olyckan. Den tredje tv-kanalen i Finland börjar sina sändningar. Reagan återväljs.

Tekniska högskolan fick Finlands första anslutning som uppkopplade IBM centraldatorn i ethernet med hjälp av WISCNET-programmet, som stödde Internet-protokollet.
  • Diginet dvs. 64Kbit/s datadiskussionsnätverk, ISDN:s föregångare lanseras.
  • Tekniska högskolornas i Helsingfors och Tammerfors lokala nätverk länkas ihop med en fast 64 kbit/s förbindelse som använder bryggor för sin dataförmedling.
  • Aktiva medlemmar i Finlands Unix-användarförening (FUUG) i Tammerfors anhåller om
  • . registrering av .FI domain name, som godkänns.
  • Eric Thomas i Paris utvecklar LISTSERV, ett distributionssystem för postningslistor, ursprungligen för EARN nätverket. Det har senare blivit populärt också på Internet, då det kan hantera mycket stora postningslistor.
  • För distribution av Internets nyhetsgrupper utvecklas uucp:t (unix to unix copy) NNTP vilken är interaktivare än NNTP(News to News Transfer Protocol), med vilken nyheterna fortfarande förmedlas.
  • Internet Engineering Task Force (IETF) och Internet Research Task Force (IRTF) grundas till samarbetsforum för att standardisera Internets protokoll och forskning.
  • USA:s forskningsstiftelse (The National Science Foundation) finansierar 56Kbit/s NSFNET-nätverk, vilket länkar ihop amerikanska superdatorcentraler till Internet med Fuzzball-datorer. Det här möjliggör Internet-länkar till vetenskapsvärlden utanför ARPANET-projektet, som understötts av Försvarsministeriet. Den hade fått nöja sig med andra alternativ såsom BITNET och uucp-nätverk.
  • I Silicon Valley i Kalifornien levererar den lilla firman Cisco Systems, med endast fyra anställda, sina första Internet routrar.