1985

Gorbatchov till makten

Token Ring Adapter

  • En fast; 9600bit/s bisync NJE-förbindelse från Tekniska högskolans VM/SP-centraldator till EARN nätet skapas via Stockholm tack vare IBM:s donation.
  • Finnish Unix User Group (FUUG) grundas och den officiella Eunet-uucp-noden för Penetron i Helsingfors grundas.
  • FUNET tjänstgör som en provkund för Televerket, testar Datapak X.25 paketnätet för att förena högskoledatorer med en hastighet av 4800bit/s. Då nästan alla högskolor har datorer tillverkade av Digital, väljer man DECNET till nätverksprotokoll. FUNET är tillgängligt för nästan alla forskare och erbjuder användarna terminalförbindelser, dataöverföring och e-post. Med hjälp av bryggor kan man också sända e-post till e-post nätverk i andra delar av världen om man känner till adressen.
  • Lokala telebolag i Finland grundar Datatie dataöverföringsnätverk för att konkurrera med Tele i fråga om fjärrförbindelser. Nätverket kan användas till överföring av data och fax, men inte tal.
  • IBM publicerar Token Ring-lokalnätverk (4Mbit/s).