1984

Tjernenko får makten i Sovjetunionen

FUNET 84 nätverksdiagram

FUNETs nätverksdiagram år 1984

  • Undervisningsministeriet startar FUNET-projektet för att utveckla de finländska högskolornas och forskningens datornätverk.
  • SUN ger ut NFS-nätprogramsystemet (Network File System), med vilket arbetsterminalerna kan använda hårddisken på servern via nätverket på samma sätt som lokala disker. Eftersom hårddiskarna då fortfarande var relativt dyra och sensibla, levererades många arbetsterminaler till högskolorna helt utan lokalt skivminne, vilket speciellt underlättade underhåll av arbetsstationsklassrum. Fortfarande har varje Unix- och Linux-operationssystem NFS som standard egenskap.
  • Apple Macintosh publiceras. Som standardutrustning medföljer det långsamma men enkla AppleTalk lokalnätet, med vilket de kan länkas med varandra. Senare kunde Appletalk-näten via en anfart länkas till Internet.