1983

VSB-fördraget förlängs till år 2003, Reagan håller sitt "Stjärnornas Krig"-tal

Hålkortet hade 80 kolumner, vilkas inverkan syntes alltifrån FORTRAN språket till EARN-nätet.