Andropov övertar makten i Sovjeunionen efter Breznevs död och Reagan blir vald till USA:s president. Falkland-kriget. Tidningen Time väljer datorn " till årets man".

70-talets centraldator Univac 1108 för finländska högskolenätverket tas ur bruk.