1970talet

Vietnam-kriget slutar, Europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors


Video: MPEG-1 fil (17MB) Professor Peter Kirstein erinrar sig 70-talets nätforskning (in English)

Förfäderna till Internets elektroniska post tas i bruk i ARPANET år 1972. Nätet som utvecklats för fjärrbruk av datorer blir alltså en kommunikationskanal mellan människor. Tidigare motsvarigheter till elektronisk post hade i allmänhet utgjorts av interna diskussionssystem i en viss centraldator.

Man undersöker också redan då grunden till flera andra framtida tjänster.

På 70-talet utför man forskningsarbete med ARPANET i Amerika, vilket resulterar i TCP/IP, som utgör grunden för Internet.TCP/IP

I Europa utvecklades nätforskningen inte till någon verklig nätservice, delvis på grund av politiken som gynnade telemonopol. Endast några laboratorier i Norge och England hade kontakt med amerikanska nätverk.

Finlands Bank köpte år 1970 en Univac 1108 dator för 11,5 miljon mark för DataSITRA projektet. Den placerades på Statens Datorcentral (VTKK), varifrån den kunde fjärrbrukas med hjälp av telekommunikation. Under 1971 har alla vetenskapshögskolor DCT2000 fjärrdatorer med 1200 och 2400bit/s fast anslutning, försedda med med radskrivare och hålkortsanordningar.

Årtiondets viktigaste datamedium, förutom de stora magnetbandspolarna, är hålkorten i stora datorer och hålremsorna i minidatorer, vilka i allmänhet perforerades i förväg före kommande batch-körning. Det kunde ofta ta dagar att korrigera ett stavfel. De interaktiva. terminalkontakterna blev allmännare mot slutet av årtiondet. För databasens fjärrbruk grundades paketnät såsom Telenet (1974), Scannet (1976) ja Tymnet (1977).

Finländska högskolors första Datanätverk såg dagsljus!

Finländska Telmac-1800 som sålts som byggsats

persondator (bild och dator: Harri K. Salminen).

Persondatorer börjar spridas närmast för intresserade privatpersoner och som byggsatser ämnade för industrin. År 1977 kom de färdigt hopmonterade persondatorerna Apple, Commodore PET och Tandy TRS-80, vilka startade persondatorernas revolution. Fastän datorerna ofta hade en kommunikationsport i serieform, närmast för användarterminaler eller printers, fick man vänta ända till 1980-talet innan mikrodatorerna anslöts till

datornätverk. Teleoperatörerna planerar att vanliga modemanvändare ansluter sig med videotex-terminaler till stora databaser. I Finland startade Telset-servicen år 1980. Numera kvarstår av videotext endast det franska minitel-nätet.

Video: Internet, Web, What's Next conference, CERN, Geneve, 26.6.1998 (2 Mbit/s MPEG-1)