1960-talet

Kuba-krisen, Vietnam-kriget, Kennedys mord, hippirörelsen, månlandningen


Video: MPEG-1 fil (21MB) ARPANET och DARPA enligt prof. Peter Kirsteinin (in English)

Apollo 11 landade på månen år 1969 (NASA archives)

1961
I juli publicerar Leonard Kleinrock (MIT) den första rapporten om paketförmedlings- teorin, som skapar grunden för Internet. I augusti prövar Helsingfors Telefonförening IBM 1001 dataöverföringsapparat i Finland
1965
Ted Nelson hittar på termen Hypertext för att beskriva länkar i texten för andra texter. Senare planerar han Xanadu, ett långt världsomspännande hypertextnät, men det är först Tim Berners-Lee som 25 år senare med sitt World Wide Web-projekt gör Hypertext tillgänglig för alla.
1964
Dataförmedling börjar i Finland i praktiken då Kesko får licens till fyra modem i Plessey PT750PT hålremsystemet.Företaget Rand utfärdar med USA:s luftstridskrafters finansiering en rapport över decentraliserade datakommunikationsnät, vilken beskriver decentraliseringens fördelar jämfört med för tiden typiska centraliserade lösningar. En av de viktigaste egenskaperna var att nätet skulle fungera fastän vilken del som helst förstördes vid fiendeanfall.
1967
DARPA, som är underställd USA:s försvarsministerium startar ARPANET-projektet för att planera ett decentraliserat telekommunikationsnät
1969
I april publiceras det första RFC (Request For Comments)- dokumentet, från vilket Internets serie av tekniska publikationer börjar.
ARPANET-nätet startade och lade grunden för Internet. Samtidigt startade man på professor Eino Tunkelos initiativ superdatorprojektet i Finland, vilket skulle komma att behöva telekommunikationsförbindelser till högskolorna.

Video: Internet, Web, What's Next conference, CERN, Geneve, 26.6.1998 (2 Mbit/s MPEG-1)